x x
x x

Uchwała nr 382/2021 KRDP z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia trybu odbywania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby

UCHWAŁA NR 382/2021
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie określenia trybu odbywania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 24 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:

§1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, że przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP odbędzie się w trybie zdalnym, przez który rozumie się zgodnie z §5 pkt 18 Statutu KIDP sposób porozumiewania się uczestników wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co przekłada się na uczestnictwo uprawnionego doradcy podatkowego w Walnym Zgromadzeniu w Regionalnym Oddziale KIDP tylko i wyłącznie za pośrednictwem łącza internetowego z wykorzystaniem platformy informatycznej umożliwiającej odbycie takiego Zgromadzenia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x