x x
x x

W jakich przypadkach można posługiwać się legitymacją doradcy podatkowego?

W jakich przypadkach można posługiwać się legitymacją doradcy podatkowego?
Osoba uprawniona może posługiwać się legitymacją doradcy podatkowego w każdym przypadku dokumentowania przez nią prawa do wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania podlegającego ochronie prawnej tytułu "doradca podatkowy", a w szczególności przy dokumentowaniu uprawnień do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. Legitymacja doradcy podatkowego jest dokumentem korporacyjnym, uzupełniającym w stosunku do dokumentów tożsamości wydawanych na podstawie odpowiednich przepisów.

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x