x x
x x

KRDP ostrzega: świadczenie usług doradztwa podatkowego przez podmioty nieuprawnione jest przestępstwem

Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o doradztwie podatkowym  zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu  tej ustawy – w szczególności doradców podatkowych – przypomina Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Jednocześnie KRDP informuje, że podejmuje stanowcze działania w stosunku do osób bądź podmiotów, które wykonują czynności doradztwa podatkowego nie będąc do tego uprawnionymi.

 „Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP), oprócz dotychczas podjętych czynności zmierzających do wzmocnienia zawodu doradcy podatkowego realizowanych m. in. poprzez przygotowanie projektu zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, podejmuje intensywne  kroki w celu ochrony zawodu doradcy podatkowego poprzez stanowczą reakcję na wszelkie doniesienia o świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez osoby i podmioty nie mające do tego uprawnień”– stwierdził prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
„KRDP prowadzi proces identyfikacji oraz weryfikacji podmiotów działających w formie spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), które świadczą usługi doradztwa podatkowego bez wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.” – dodał prof. Adam Mariański.
Warto przypomnieć, że takie działanie jest bezprawne bowiem zgodnie z art. 81 ustawy kto, nie będąc uprawniony, posługuje się tytułem doradcy podatkowego lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o doradztwie podatkowym, podlega grzywnie do 50 000 zł. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która nie będąc uprawnioną, posługuje się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego” lub zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.

„Przestępstwa z art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym są ścigane z oskarżenia publicznego, co oznacza, że oskarżyciel publiczny obowiązany jest do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego” – stwierdził prof. Adam Mariański.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych dostrzegając problem nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego sukcesywnie przeprowadza akcje informacyjne wśród przedsiębiorców, mediów, prokuratorów, a także samych doradców podatkowych, którzy niekiedy nieświadomie uznają, że do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej wystarczy, że spełnią warunki wskazane w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym, zapominając, że zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy spółka, nabywa prawo do wykonywania czynności  zastrzeżonych dla podmiotów uprawnionych oraz posługiwania się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego” dopiero z chwilą wpisu do rejestru.

„Chciałbym jednoznacznie wskazać, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje stanowcze działania w stosunku do osób bądź podmiotów, które wykonują czynności doradztwa podatkowego nie będąc do tego uprawnionymi” – podkreślił prof. Adam Mariański, Przewodniczący KRDP.
Dotychczasowa analiza wskazuje, iż wśród podmiotów nieuprawnionych szczególnie często występują:
•    firmy zajmujące się zwrotem podatków, w szczególności zagranicznych;
•    biura rachunkowe wykonujące czynności doradztwa podatkowego polegające m. in. na udzielaniu podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz reprezentowaniu ich w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych;
•    tzw. centra usług wspólnych, świadczące usługi dla spółek z grupy kapitałowej;
•    spółki holdingowe, świadczące usługi dla spółek z grupy kapitałowej.
„Na rynku jest dużo podmiotów zajmujących się np. odzyskiwaniem nadpłaconego podatku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową chociażby „odzyskiwanie nadpłaty” a pojawi się cała lista firm. Trzeba wiedzieć, że takie czynności są doradztwem podatkowym zastrzeżonym ustawowo i wykonywanie ich przez podmioty nieuprawnione w myśl ustawy jest przestępstwem, o którym mowa w art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym” – podkreślił prof. Adam Mariański.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na podmioty działające na lokalnych rynkach usług doradczych, które świadczą usługi zastrzeżone dla podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego i zgłaszanie  informacji na ten temat do Biura KIDP ( biuro@kidp.pl  tel. 22 578 50 00).

Jednocześnie Krajowa Rada Doradców Podatkowych zachęca do zdawania egzaminów aby nabyć uprawnienia, a w tym celu KRDP uruchomi jesienią także kurs przygotowawczy do egzaminu na doradcę podatkowego.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


Kalendarium

sierpień 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x