x x
x x

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła stanowisko w sprawie Objaśnień dotyczących schematów podatkowych (MDR).

„Pozytywnie oceniamy dwukrotne przeprowadzenie konsultacji publicznych podczas procesu powstawania Objaśnień, a także sam fakt ich wydania. Jednak urzędowe wyjaśnienia przepisów, nawet najbardziej szczegółowe i precyzyjne, nie zastąpią dobrej, gruntownie przemyślanej legislacji, której jak wielokrotnie wskazywaliśmy, w tym przypadku wyraźnie zabrakło” – stwierdza Krajowa Rada Doradców Podatkowych w przyjętym 29 marca br. stanowisku w sprawie Objaśnień dotyczących schematów podatkowych (MDR).

W związku z wydaniem przez Ministra Finansów na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DzU 2018 poz. 800 ze zm., dalej: o.p.) objaśnień do Rozdziału 11a Działu III tej ustawy Krajowa Rada Doradców Podatkowych zdecydowała o przyjęciu stanowiska w tej sprawie.

„Mimo aktywnego udziału środowiska doradców podatkowych w konsultacjach, Minister Finansów nie zdecydował się na przedstawienie jednoznacznego stanowiska w wielu istotnych w praktyce zagadnieniach” – czytamy w Stanowisku KRDP.
Jako przykład, KRDP wskazuje, że  nadal wiele wątpliwości wywołuje interpretacja pojęcia zmiany zasad opodatkowania (art. 86a § 1 pkt 6 o.p.), które nie występuje w transponowanej dyrektywie . Ponadto ciągle niezrozumiała pozostaje definicja wdrażania (art. 86a § 1 pkt 17 o.p.), która miała w zamierzeniu opisywać rolę promotora, ale w wyliczeniu zawiera czynności odpowiadające funkcjom korzystającego lub wspomagającego. „Inne szczególne cechy rozpoznawcze wymienione w ustawie również budzą liczne wątpliwości interpretacyjne” – stwierdza Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

„Dlatego okazuje się, jak wcześniej podkreślaliśmy, że wysoki poziom skomplikowania i niejasności omawianych przepisów nie jest możliwy do zniwelowania poprzez wydanie objaśnień. W obecnej sytuacji urzędowy dokument nie wyjaśnia ale w wielu miejscach zastępuje ustawę. Jest to nie do pogodzenia z wieloma wartościami konstytucyjnymi, a w szczególności godzi w stanowiące fundament prawa podatkowego zasady zaufania do państwa i pewności prawa” – stwierdza KRDP w przyjętym stanowisku.

„Postulujemy zatem w przyjętym stanowisku, aby Minister Finansów wziął pod uwagę konieczność interwencji legislacyjnej, która zapewni większą przejrzystość, prostotę i przyjazność (deklarowana polityka podatkowa 3xP) omawianych przepisów oraz usunie liczne wątpliwości a także sprzeczności z dyrektywą. Jednocześnie jako Krajowa Rada Doradców Podatkowych cały czas zapewniamy o chęci podjęcia pogłębionej współpracy w przedmiotowym obszarze” stwierdził Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący KRDP.
(Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Objaśnień z dnia 31 stycznia 2019 r. – Informacje o schematach podatkowych (MDR)

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Kalendarium

sierpień 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x