x x
x x

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie projektu ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 21 grudnia 2018 r.

„Projekt nowej Ordynacji podatkowej, pomimo zgłaszanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uwag w toku konsultacji społecznych, wciąż nie przewiduje dostatecznego wzmocnienia instrumentów ochrony podatnika, a zaproponowane w odniesieniu do projektu z 4 lipca zmiany mają w większości charakter techniczny. Propozycje KRDP miały na celu zwiększenie ochrony praw podatników oraz poczucia ich bezpieczeństwa i zaufania w kontaktach z organami podatkowymi.” – stwierdza Krajowa Rada Doradców Podatkowych w specjalnie przyjętym stanowisku w tej sprawie.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła 25 stycznia br. stanowisko w sprawie projektu ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 21 grudnia 2018 r., przedłożonego na oficjalnej stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.
KRDP ocenia przedłożony projekt krytycznie. Przypomnijmy, że projekt ten zawiera zmodyfikowaną na skutek przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz opinii przekazanych przez organy i instytucje publiczne – wersję projektu tej ustawy z dnia 4 lipca 2018 r.

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych Krajowa Rada Doradców Podatkowych aktywnie uczestniczyła w opiniowaniu projektu ustawy przedstawiając listę ponad 100 poprawek, które w jej przekonaniu należało rozważyć przygotowując finalną wersję projektu. W większości były to wnioski legislacyjne mające na celu zwiększenie ochrony praw podatników oraz poczucia ich bezpieczeństwa i zaufania w kontaktach z organami podatkowymi.

W ocenie KRDP nawet pobieżna analiza projektu z 21 grudnia pozwala na stwierdzenie, że także i tę propozycję legislacyjną trzeba ocenić krytycznie. Już samo zwiększenie objętości projektu ustawy (z 728 do 808 jednostek redakcyjnych), wobec podnoszonych wcześniej zarzutów przeregulowania, musi skutkować, zdaniem KRDP negatywną oceną tego przedłożenia.
Jednak najistotniejszą sprawą jest zdaniem KRDP fakt, że pomimo zgłaszanych w tym zakresie szczegółowych uwag – projektodawca wciąż nie przewiduje wzmocnienia instrumentów ochrony podatnika, a zaproponowane w odniesieniu do projektu z 4 lipca zmiany mają w większości charakter techniczny.

Podkreślić należy, że tylko nieliczna grupa poprawek zaproponowanych przez KRDP znalazła odzwierciedlenie w projekcie z 21 grudnia. Co więcej, w niektórych przypadkach uwaga ogólna dotycząca konieczności doprecyzowania pewnej grupy przepisów z niezrozumiałych względów znalazła zastosowanie tylko w odniesieniu do części z nich (np. przepisy dotyczące rynkowej wyceny majątku). Ponadto, w odniesieniu do niektórych proponowanych rozwiązań – wbrew stanowisku Krajowej Rady – jeszcze bardziej ograniczono prawa podatników [por. nowy art. 393 (poprzednio art. 366), w którym usunięto możliwość wypowiedzenia się co do opinii biegłego, czy nowy art. 409 (poprzednio art. 382), w którym dodano § 5 zawierający dodatkowy przypadek nieuwzględnienia ustaleń umowy podatkowej, a w nowym art. 423 (poprzednio art. 395) utrzymano nieprecyzyjną formę komunikacji oraz wprowadzono limit czasu, tj. 3 dni na odpowiedź strony].

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca także uwagę, że projekt z 21 grudnia ub. r. powiela także regulacje, które zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2019 r. do aktualnie obowiązującej Ordynacji podatkowej. Należy przy tym podkreślić, że propozycje wprowadzenia tych przepisów, a w szczególności unormowań dotyczących: ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, raportowania schematów podatkowych oraz przewidywanych sankcji zostały ocenione krytycznie. W konsekwencji wprowadzenie identycznych rozwiązań w projekcie z 21 grudnia – zdaniem KRDP – trzeba po raz kolejny ocenić sceptycznie.

Biorąc pod uwagę te istotne zastrzeżenia i wątpliwości, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, w trosce o dobrą jakość systemu podatkowego i jak najlepszą pozycję podatników w relacjach z organami podatkowymi a także o bezpieczeństwo prowadzenia biznesu w Polsce, podtrzymuje swoje krytyczne uwagi, jakie przedstawiła w swoim stanowisku z dnia 7 września 2018 r.
Jednocześnie KRDP deklaruje gotowość do kontynuowania współpracy nad obecnym projektem tej niezwykle ważnej ustawy.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


Kalendarium

styczeń 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x