x x
x x

Polscy doradcy podatkowi wezmą udział w międzynarodowej debacie o podatkach, obowiązku raportowania struktur podatkowych i swoim zawodzie

Europejska  dyskusja na temat  podatków oraz roli doradców podatkowych, z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych, będzie  przedmiotem agendy dwudniowych obrad Walnego Zgromadzenia CFE, odbywającego się w dniach 27-28 września br. w Londynie.

CFE zajmie stanowisko w wielu istotnych kwestiach, ale przede wszystkim w sprawie o niezwykłym znaczeniu nie tylko dla samych doradców podatkowych, ale także dla podatników - w sprawie obowiązku raportowania schematów podatkowych i zwolnienia z niego ze względu na zachowanie tajemnicy zawodowej.

Krajową Radę Doradców Podatkowych podczas Walnego Zgromadzenia CFE reprezentować będą: prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący KRDP, Anna Misiak Wiceprzewodnicząca KRDP oraz członek Komisji Współpracy Międzynarodowej i dr Mariusz Cieśla Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Pierwszego dnia odbędą się posiedzenia Komitetów CFE Tax Adisers Europe - fiskalnego oraz do spraw zawodowych, a drugiego dnia Walne Zgromadzenie
- „Polska Izba stanowi świetny przykład sympatycznej a jednocześnie konstruktywnej współpracy i może stanowić przykład dla innych organizacji członkowskich” - stwierdził  Piergiorgio Valente Prezes CFE Tax Advisers Europe.

- „Podczas posiedzeń Komitetów przedstawiciele poszczególnych organizacji będą mieli okazję  do wymiany informacji na temat krajowego ustawodawstwa dotyczącego podatków oraz doradztwa podatkowego. Na posiedzenie Komitetów każdy z członków CFE Tax Advisers Europe przygotowuje narodowy raport zmian,  przedstawiający istotne zmiany w podatkach, które weszły w danym roku lub wejdą w roku następnym” – poinformował prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Anna Misiak oraz dr Mariusz Cieśla wezmą udział w spotkaniach poszczególnych Komitetów CFE -  Anna Misiak w spotkaniu Komitetu ds. zawodowych i Komitetu ds. fiskalnych, Podatki bezpośrednie, dr Mariusz Cieśla w posiedzeniu Komitetu ds. fiskalnych, Podatki pośrednie.

 - „Na posiedzeniu Komitetu do spraw zawodowych omawiany będzie przede wszystkim temat  niezwykle ważny z punktu widzenia projektowanych właśnie w Polsce przepisów podatkowych, dotyczący obowiązku raportowania schematów podatkowych (EU Mandatory Disclosure Rules – MDR) i modelowego ich wdrażania w innych europejskich państwach, jak również ochrona praw podatników i stosowanie dobrej praktyki w kontakcie podatnik - organ podatkowy  – podkreśliła Anna Misiak, wiceprzewodnicząca KRDP.

Z kolei, w trakcie posiedzenia Fiscal Committee, Anna Misiak Wiceprzewodnicząca KRDP i dr Mariusz Cieśla, Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP przedstawią  istotne zmiany w polskim prawie podatkowym wdrożone w 2018 r., jak i projektowane na 2019 rok. Poruszone zostaną takie tematy jak wprowadzenie exit tax, nowe zasady poboru i zwrotu podatku u źródła, nowelizacji regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowanie leasingu, opodatkowanie gospodarki cyfrowej i usługi podatkowe w tym zakresie.
 
-  „Podczas obrad komitetów CFE zajmie stanowisko  m.in. w sprawie karty praw podatnika w kontekście dobrego zarządzania systemem podatkowym, w sprawie propozycji EU dotyczących ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego oraz w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej” – poinformowała Anna Misiak, wiceprzewodnicząca KRDP.

„Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest członkiem założycielem CFE Tax Advisers Europe, która stała się w tej chwili liczącą się organizacją zrzeszającą narodowe organizacje doradców podatkowych z całej Europy” – dodał dr Mariusz Cieśla.

Jednym z ważniejszych wydarzeń Walnego Zgromadzenia CFE będzie wybór nowych władz. Wybory do władz CFE odbywają się co 2 lata. Warto przypomnieć, że poprzednie miały miejsce  podczas Walnego Zgromadzenia CFE, które odbyło się w Warszawie w 2016 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia CFE będą okazją do debaty na temat  podatków wdrażanych w Europie oraz wsparcia jakie przedsiębiorcy i podatnicy, działając na rynkach zagranicznych, mogą uzyskać od swoich doradców podatkowych.

Współorganizatorem Walnego Zgromadzenia CFE jest   organizacja Chartered Institute of Taxation (CIOT).

Strona CFE Tax Advisers Europe https://taxadviserseurope.org/

Informacja o Walnym Zgromadzeniu na stronie CFE https://taxadviserseurope.org/event/cfe-general-assembly-london-2018/


Współpraca międzynarodowa Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma w swojej strukturze Komisję Współpracy Międzynarodowej KRDP, której zadaniem jest nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w tym zrzeszającymi doradców podatkowych, organizacjami doradców podatkowych innych państw, z Komisją Europejską oraz innymi organami Wspólnot Europejskich we wszystkich dziedzinach, które są przedmiotem zainteresowania doradców podatkowych.

-"Komisja Współpracy Międzynarodowej zgodnie z uchwałą programową V Zjazdu Doradców Podatkowych zajmuje się szeroko pojętymi działaniami mającymi na celu rozwój kontaktów z organizacjami doradców podatkowych za granicami Polski. Działania KWM realizowane są poprzez udział jej członków w spotkaniach dwustronnych z przedstawicielami innych organizacji narodowych. Okazją do takich spotkań są wszelkiego rodzaju konferencje międzynarodowe, jubileusze organizacji partnerskich oraz wspólne posiedzenia władz tych organizacji z władzami KIDP” – poinformował dr Mariusz Cieśla, Przewodniczący tej Komisji.

Komisja Współpracy Międzynarodowej ściśle współpracuje z CFE Tax Advisers Europe.

- „Członkostwo w CFE oznacza bycie częścią aktywnej społeczności zawodowej w całej Europie, która pragnie wpływać na ewolucję międzynarodowego systemu podatkowego.

Misją CFE jest ochrona doradców podatkowych i obrona ich interesów. Fundamentalna zasada organizacji zakłada, że naszym interesom najlepiej służy jasny i skuteczny system podatkowy. Na tym celu skupiamy działania organizacji, wyrażając przekonanie, że współpraca międzynarodowa jest właściwą drogą do celu. CFE to organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia zawodowe z państw europejskich. Organizacje będące członkami CFE dzielą powyższe wartości i angażują się w ich wspólną realizację” – stwierdził Piergiorgio Valente, Prezes CFE Tax Advisers Europe.

„Pod koniec 2017 r. CFE zrzeszała 30 organizacji członkowskich z 24 państw europejskich oraz Uzbekistan mający status organizacji zaproszonej. Za pośrednictwem organizacji członkowskich CFE obecnie reprezentuje 200 tys. indywidualnych profesjonalistów podatkowych. Poszerzenie organizacji, tak by obejmowała co najmniej jedną organizację zawodową z każdego państwa Europy, jest jednym z naszych priorytetów” – poinformował Prezes CFE.

W tym roku przedstawiciele Komisji uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu CFE, które odbyło się 20 kwietnia w  Brukseli, dorocznej konferencji z cyklu CFE Tax Forum, która w tym roku poświęcona była tematowi uczciwego opodatkowania gospodarki cyfrowej. Przedstawiciele Komisji wezmą także udział  Walnym Zgromadzeniu CFE w Londynie. Natomiast w dniu 23 listopada przedstawiciele Komisji będą uczestniczyć w konferencji CFE z cyklu „Proffessional Affairs Conference”, której tematem przewodnim będzie „Jak wdrożyć nowe obowiązkowe zasady ujawniania schematów podatkowych obowiązujące w UE i OECD”.  Dodatkowo, mając na uwadze cyfryzację gospodarki,  CFE powołało nowy Komitet - Tax Technology Committee W jego pracach uczestniczyć będzie dwóch przedstawicieli Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Trzeba podkreślić, że współpraca samorządu polskich doradców podatkowych z samorządami z innych krajów jest bardzo aktywna.
Na bieżąco z doradcami podatkowymi z krajów sąsiadujących współpracują nasze regionalne Oddziały, takie jak: Śląski, Lubuski czy Wielkopolski, organizując wiele wspólnych inicjatyw.

Konferencja „Podatki bez granic”

Flagowym już wydarzeniem Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest „VIII Międzynarodowa Konferencja Podatki bez granic,” która w tym roku odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 r. we Wrocławiu. Jej hasłem będzie temat „Oszustwa podatkowe - fakty i mity”. Współorganizatorem konferencji jest Czeska Izba Doradców Podatkowych.  W konferencji udział wezmą przedstawiciele Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP. Konferencja będzie okazją do omówienia planowanych zmian w podatkach w Polsce i Czechach od 2019 r. istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców i podatników obydwu krajów oraz wymiany informacji i doświadczeń zarówno z przedstawicielami władz Czeskiej Izby Doradców Podatkowych, jak i doradcami podatkowymi z Czech.

„Temat konferencji nawiązuje do aktualnego problemu związanego z działaniami państw i organów podatkowych podejmowanymi w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym (np. w VAT czy podatkach dochodowych). Oszustwa podatkowe niewątpliwie są zjawiskiem negatywnym i w niekorzystny sposób wpływają na sytuację zwykłych podatników, stwarzając ryzyka podatkowe wcześniej nieznane” – poinformował dr Jacek Zieliński, Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

„Jednocześnie część działań państw stanowi rozszerzanie kompetencji aparatu fiskalnego i rozszerzanie obszarów podlegających opodatkowaniu realizowanymi pod pretekstem walki z oszustwami podatkowymi. Wprowadzanie klauzul nadużycia prawa podatkowego, wprowadzanie nowych obowiązków informacyjnych, czy próby ograniczania tajemnicy zawodowej, mocno oddziaływają na sytuację prawno-podatkową zwykłych podatników” – dodał dr Jacek Zieliński.

„Doradcy podatkowi, stojąc na straży prawidłowości relacji podatnik-państwo coraz częściej spotykają się z problemem, że granice pomiędzy tym co jest dozwolone i legalne, a tym co nielegalne zaciera się i relatywizuje. Czynności legalne, ale nieakceptowane przez aparat fiskalny bywają traktowane na równi z oszustwami. Celem konferencji jest próba zdefiniowania tych granic” – podsumował dr Jacek Zieliński.


( CFE Tax Adisers Europe; Komitet fiskalny - Fiscal Committee; Komitet do spraw zawodowych - Proffesional Affiars Committee; Walne Zgromadzenie  - General Assembly).

Prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych


Anna Misiak, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Dr Mariusz Cieśla, Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP

Dr Jacek Zieliński, Przewodniczący Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

                                                            
Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Kalendarium

styczeń 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x