x x
x x

Krajowa Rada Doradców Podatkowych: Niektóre rozwiązania niezgodne z unijną Dyrektywą, opresyjne i niejasne

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przedstawiła opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Samorząd doradców podatkowych pozytywnie ocenia szereg zmian, zwiększających czytelność i precyzję obowiązujących przepisów. Krytycznie odnosi się jednak do kilku propozycji, w tym rozwiązań dotyczących exit tax.

KRDP zauważa, że projekt zawiera szereg zmian, które można zakwalifikować do dwóch kategorii: rozwiązania upraszczające przepisy z zakresu podatków dochodowych oraz przepisy uszczelniające system podatków dochodowych.

-„Samorząd zawodowy doradców podatkowych bardzo wysoko ocenia szereg zmian zwiększających czytelność i precyzję obowiązujących przepisów. Co więcej, wiele z zaprezentowanych propozycji może istotnie przyczynić się do realizacji strategicznych celów gospodarczych naszego kraju, poprzez zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności badawczo-rozwojowe, czy wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw” – stwierdził prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej  Rady Doradców Podatkowych.
- „Z drugiej strony, KRDP  bardzo krytycznie odnosi się do projektowanych rozwiązań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, czyli: wprowadzenia podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax), zmiany zasad opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), wprowadzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, a także zmian odnoszących się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w drodze spadku” – skomentował prof. Adam Mariański.

W przedmiocie exit tax KRDP stawia projektodawcy dwa fundamentalne zarzuty: niezgodności z implementowaną Dyrektywą 2016/1164 i powiązanym z tym dużym poziomem opresyjności proponowanych rozwiązań oraz dużym poziomem niejasności i skomplikowania przepisów.

„Po pierwsze, zgodnie z art. 1 Dyrektywy odnosi się ona wyłącznie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Tymczasem projektodawca zdecydował się na nałożenie przedmiotowej daniny również na osoby fizyczne i to nie tylko te prowadzące działalność gospodarczą. Co więcej opodatkowany jest hipotetyczny, jeszcze niezrealizowany dochodów ze zbycia majątku, co oznacza, że dla podatnika taki podatek będzie “mytem” od przeprowadzki, gdyż nie uzyskał on jeszcze realnego zysku, którym mógłby się podzielić z budżetem państwa, ale musi na ten podatek przeznaczyć środki finansowe z innych źródeł. Tego rodzaju zagadnienie było analizowany przez TSUE (vide: orzeczenie w sprawie De Lasteyrie de Saillant z 11 marca 2014 r. oraz w sprawie N v. Inspecteur z 7 września 2006 r.). Trybunał uznał, że objęcie exit tax osoby fizycznej zmieniającej miejsce zamieszkania w UE jest dopuszczalne, ale natychmiastowy wymiar podatku stanowi naruszenie zasady swobody przepływu osób, a norma prawna pozwalająca na odroczenie płatności podatku pod warunkiem dostarczenia zabezpieczenia (gwarancji bankowej), również narusz przepisy prawa UE” – twierdzi KRDP.

Dlatego Krajowa Rada zgłasza kardynalny postulat przyjęcia w przypadku osób fizycznych zasady odroczenia obowiązku zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków do momentu dokonania rzeczywistej transakcji zbycia danego składnika majątku.

 „Jest to tym bardziej uzasadnione, że zgodnie z projektem podatek będzie obejmował wszystkie osoby fizyczne bez względu na to czy zmieniają one rezydencję podatkową na chwilę tylko w celu sprzedaży majątku, aby uniknąć opodatkowania w Polsce, czy też czynią to z innych usprawiedliwionych względów, jak zmiana miejsca zatrudnienia, względy rodzinne, czy zdrowotne. Te osoby są karane w każdym przypadku zmiany rezydencji na dłużej niż rok podatkiem, który muszą zapłacić od dochodów, których nie uzyskały” – czytamy w opinii KRDP.

Po drugie, zdaniem KRDP, projektowane zmiany napisane zostały w sposób skomplikowany niejasny i budzący liczne wątpliwości interpretacyjne. Co przy zmianach o tak doniosłym charakterze jest absolutnie niedopuszczalne.

Przykładowo, zarówno art. 30j projektowanej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  jak i art. 24f projektowanej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  wprowadzają podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków. Tymczasem w ustępach 2 obu artykułów stwierdza się, że opodatkowaniu podlega nie dochód z niezrealizowanych zysków (które to pojęcie jest nota bene zdefiniowane w dalszej części projektów ustaw, a za dochody uzyskane na terytorium RP uznaje je art. 3 ust. 2b pkt 8 PIT i art. 3 ust. 3 pkt 6 CIT), tylko czynność przeniesienia składnika majątku lub zmiany rezydencji. Brak  więc jasności jakiego rodzaju podatek projektodawca zamierza wprowadzić. W praktyce do ustawy o podatkach dochodowych wprowadza się podatek od czynności, którego podstawą opodatkowania jest hipotetyczny dochód (suma dochodów) z niezrealizowanych zysków.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca też uwagę na fakt, że stanowi to całkowite zaprzeczenie idei programowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z którą, przepisy podatkowe powinny być: proste, przyjazne i przejrzyste.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Kalendarium

styczeń 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x