x x
x x

Uchwała nr 36/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie tajemnicy zawodowej

Uchwała nr 36/2018
z dnia 13 stycznia 2018 r.
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

w sprawie tajemnicy zawodowej

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.), mając na uwadze szczególną rolę zawodu doradcy podatkowego, jako obrońcy konstytucyjnych praw podatników oraz dbając o prawidłowe wywiązywanie się przez obywateli z obowiązków podatkowych wobec Państwa, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest fundamentalną zasadą wykonywania zawodu doradcy podatkowego i istotą instytucji zawodu zaufania publicznego.
2. Prawidłowe wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga pełnego zaufania pomiędzy doradcą podatkowym a jego Klientem. Gwarancją istnienia tego zaufania jest bezwzględny obowiązek zachowania w poufności zarówno wszelkich informacji uzyskanych od Klienta przez doradcę podatkowego w toku wykonywania obowiązków zawodowych, jak i treści porad udzielanych Klientowi przez doradcę.
3. Jakiekolwiek próby osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, czy rozszerzanie wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania, oznaczałoby istotne i niedopuszczalne osłabienie pozycji obywatela w relacjach z organami Państwa.

§ 2

Mając powyższe na uwadze, V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zobowiązuje Krajową Radę Doradców Podatkowych do podejmowania wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kalendarium

sierpień 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x