x x
x x

Biuro Izby

Izba wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Izby. Zadania i organizację, zasady funkcjonowania Biura Izby oraz zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin organizacyjny Biura KIDP, uchwalony przez Radę.
(§ 42 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych)

Do zadań Biura KIDP należy przede wszystkim zapewnienie zaplecza organizacyjnego dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów Izby, przygotowanie w niezbędnym zakresie projektów materiałów merytorycznych, udostępnianie wszelkich środków materialnych i technicznych, będących w dyspozycji Izby dla organów Izby.
Biuro KIDP realizuje także wszelkie inne zadania zlecone uchwałami Rady.
W oparciu o te ogólne założenia, o ustawową oraz stworzoną na mocy uchwał Krajowej Rady organizację wewnętrzną Krajowej Izby, jak również w oparciu o zakres zadań realizowanych przez poszczególne organy Izby i ich jednostki wewnętrzne - opracowano strukturę Biura KIDP oraz Regulamin organizacyjny Biura KIDP.

Nad sprawnym funkcjonowaniem Biura KIDP, prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań w oparciu o licznie funkcjonujące w ramach Biura KIDP procedury i instrukcje, czuwa Dyrektor Biura KIDP.

Rafał SADOWSKI - Dyrektor Biura KIDPKontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x