x x
x x

Wniosek KRDP do Ministra Sprawiedliwości o włączenie prawa podatkowego do bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej

W związku z toczącymi się pracami nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych wystosowało pismo do Cezarego Grabarczyka, Ministra Sprawiedliwości, w którym wnioskuje o rozważenie skorygowania aktualnej wersji projektu i objęcia nieodpłatną pomocą także spraw z zakresu prawa podatkowego.
KRDP argumentuje w tym piśmie, że polski system prawa podatkowego w swoim obecnym kształcie nakłada na obywateli szereg obowiązków także wtedy, gdy nie prowadzą oni działalności gospodarczej. Często dotykają one również ludzi ubogich, w podeszłym wieku, dla których sam kontakt z administracją podatkową stanowi ogromny problem. Dotyczy to przede wszystkim spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych.
KRDP podkreśla, że prawo podatkowe to także fragment szeroko rozumianego prawa administracyjnego.
Rozumiejąc ideę projektu, KRDP zawnioskowała o zmianę w treści art. 4, gdzie należałoby wyłączyć sprawy dotyczące działalności gospodarczej jako nieobjęte nieodpłatną pomocą prawną, podobnie akceptuje wyłączenie przedmiotowe prawa celnego i dewizowego.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaproponowała następujące zmiany w projekcie.

W art. 4 ust. 2 nadanie brzmienia:
2. Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczynania tej działalności.

Dodanie ust. 3 w brzmieniu:
3. Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego i dewizowego.

Dotychczasowy ust. 3 oznaczyć jako ust. 4.

Artykułowi 5 nadanie brzmienia:
Art. 5. Pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w sprawach z zakresu prawa podatkowego i postępowania przed sądami administracyjnymi także doradca podatkowy.

KRDP podkreśla, że uwzględnienie jej wniosków pozwoli na pełniejszą realizację ważnej i godnej pełnej aprobaty idei zapewnienia dostępu do fachowej pomocy osobom, których w komercyjnym wymiarze nie stać na nią. Przy wyłączeniu z zakresu ustawy spraw związanych z działalnością gospodarczą sprowadzi się ona często do usuwania formalnych braków w składanych deklaracjach, czy też odpowiedzi na wezwania przesyłane przez organy podatkowe. Pozwoli także na usprawnienie realizacji obowiązków administracji w ramach czynności sprawdzających, kontroli lub postępowania podatkowego.
W piśmie podkreślono, że samorząd doradców podatkowych prowadzi z własnej inicjatywy wiele działań pro publico bono, w bieżącym roku jest to min. ogólnokrajowa akcja “PIT 2014 – doradcy podatkowi dla osób z niepełnosprawnością”. Z doświadczeń doradców podatkowych wynika, iż obywatele oczekują pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności związanych z realizacją obowiązków podatkowych, które są dla nich zbyt skomplikowane. KRDP prosi we wniosku o wzięcie pod uwagę faktu, iż zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej i aktów wykonawczych, zdecydowana większość czynności w relacji strona – organ podatkowy odbywa się za pomocą urzędowych formularzy, a nie zwykłego pisma, jak ma to miejsce w sprawach z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego. W tym zakresie Krajowa Rada Doradców Podatkowych widzi potrzebę wsparcia ze strony Państwa i uprawnionych do świadczenia pomocy przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, do których zaliczani są doradcy podatkowi.
KRDP argumentuje, że jak wynika z odpowiedzi resortu finansów na interpelację poselską nr 30895, aż 41 proc. wniosków o interpretację indywidualną w latach 2012-2014 złożonych zostało na niewłaściwym druku. Podatnicy omyłkowo składają wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej na druku dotyczącym interpretacji ogólnej lub składają podanie w innej sprawie. Organy upoważnione przez ministra finansów wydały we wskazanym okresie 130 postanowień o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia.

oprac. Wiesława Moczydłowska, Dział PR, Biuro KIDP

17.03.2015 r.

Kalendarium

sierpień 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x