x x
x x

Powołano Radę Naukową przy KIDP

„Mam nadzieję, że tak szacowne gremium będzie ogromnym wsparciem dla działań podejmowanych przez samorząd doradców podatkowych na rzecz nie tylko naszego środowiska, ale i całego społeczeństwa – stwierdziła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych, komentując powołanie do życia Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

W skład Rady Naukowej przy KIDP, której posiedzenie inauguracyjne odbyło się 25 czerwca br. w Białymstoku weszli:
Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński UMK
Prof. dr hab. Leonard Etel – Rektor UwB
Prof. dr hab. Teresa Famulska UE
Prof. dr hab. Eugenia Fojcik-Mastalska UWr
Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka UG
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic UŚ
Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz UAM
Prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier UWM
Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk UW
Prof. dr hab. Jerzy Małecki UAM
Prof. dr hab. Ryszard Mastalski UWr
Prof. dr hab. Witold Modzelewski UW
Prof. dr hab. Nykiel Włodzimierz – Rektor UŁ.

„Uważam, że ogromna wiedza i autorytet wszystkich członków Rady pozwoli nam na występowanie z propozycjami poprawy istniejących już rozwiązań i opiniowanie nowych projektów regulacji podatkowych do organów władzy i administracji publicznej, wzmacniając tym samym nasz głos. Rada, której spotkania planujemy dwa razy do roku, będzie okazją do wymiany poglądów świata nauki i doradców podatkowych. Liczymy także, że w okresie pomiędzy posiedzeniami członkowie Rady podzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi projektów ustaw oraz kształtu systemu polskiego prawa podatkowego” – podkreśliła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady powierzyli obowiązki Przewodniczącej Rady Naukowej Pani prof. dr hab. Jadwidze Glumińskiej-Pawlic.

Rada Naukowa przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych została powołana podczas konferencji w dniu 26 czerwca 2015 r. na Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem konferencji było „Doradztwo podatkowe – stan obecny, wyzwania na przyszłość”. Konferencję otwierało wystąpienie Pani prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej – Pawlic, Przewodniczącej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Kolejne wykłady poświęcone były rozważaniom na temat zawodu doradcy podatkowego. „Konstytucyjne źródła funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego” przedstawił dr Stanisław Bułajewski z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Dr Dariusz Strzelec z Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentował wykład „Doradca podatkowy w postępowaniu podatkowym”. „Doradca Podatkowy w zinformatyzowanym postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym. Teraźniejszość i przyszłość” – temat ten był przedmiotem wykładu dr Piotra Pietrasza, Sędziego WSA w Białymstoku.

„Kierunkowe założenia zmian w Ordynacji Podatkowej” przedstawił prof. dr hab. Leonard Etel - Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

„Stanowienie a stosowanie prawa podatkowego” było przedmiotem wykładu prof. zw. dr hab. Ryszarda Mastalskiego. Wykład „Postępowanie karne skarbowe, a postępowanie podatkowe” zaprezentował Paweł Kołodziejski prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Południe delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Organizatorem konferencji był Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z Warmińsko – Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Wydawnictwem Wolters Kluwer.

oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Kalendarium

styczeń 2022
pn wt śr czw pt so nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x