x x
x x

Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich

UCHWAŁA NR 84/2022
VI KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 16 stycznia 2022 r.

w sprawie wysokości składek członkowskich

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz.U. 2021 poz. 2117), VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla doradców podatkowych składkę członkowską w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) miesięcznie, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” w rozumieniu § 8 ust. 7 Statutu KIDP, jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2022 r.
2. Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc uchwała nr  35/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości składek członkowskich.

Kalendarium

październik 2023
pn wt śr czw pt so nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x