Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Za granicą

Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, do zadań Izby należy m.in. utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi związanymi z doradztwem podatkowym (§ 6 ust. 1 pkt 8 Statutu KIDP).

Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy natomiast m.in. reprezentowanie Izby i współpraca z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi (§ 21 ust. 1 pkt 3 Statutu KIDP).

Jedną z Komisji stałych Krajowej Rady Doradców Podatkowych jest Komisja Współpracy Międzynarodowej KRDP. Do zadań Komisji należy:

- Opracowywanie projektów uchwał Rady dotyczących stosunków z organizacjami doradców podatkowych innych państw oraz międzynarodowymi organizacjami lub związkami doradców podatkowych.

- Uczestnictwo w pracach i spotkaniach z organizacjami doradców podatkowych innych państw oraz międzynarodowymi organizacjami lub związkami doradców podatkowych.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest od 2006 r. członkiem Confédération Fiscale Européenne (CFE). Czytaj więcej

Izba współpracuje także z samorządami doradców podatkowych z innych krajów.