x x
x x

Dla kandydatów na doradców podatkowych

 Jak zostać doradcą podatkowym?


Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić kilka warunków m. in. posiadać wyższe wykształcenie, zdać państwowy egzamin na doradcę podatkowego oraz odbyć stosowną praktykę, należy także dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych. Szczerzej na ten temat w rozdziale nr 1.
2. Egzamin 
 
 Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym? Szczegóły
 
 Terminy ślubowania na doradcę podatkowego. Szczegóły
   
 Terminy egzaminów na doradcę podatkowego. Szczegóły
 

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x