Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Kandydaci

Jak zostać doradcą podatkowym?

Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić kilka warunków m. in. posiadać wyższe wykształcenie, zdać państwowy egzamin na doradcę podatkowego oraz odbyć stosowną praktykę, należy także dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych. Szczerzej na ten temat w rozdziale nr 1. Warto pamiętać, że zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego.

  1. Warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego
  2. Egzamin
  3. Praktyki zawodowe
  4. Ślubowanie i wpis na listę doradców podatkowych

  Dlaczego warto zostać doradcą podatkowym? Szczegóły
  Terminy ślubowania na doradcę podatkowego. Szczegóły
  Terminy egzaminów na doradcę podatkowego. Szczegóły  >>ZAPISZ SIĘ NA KURS KIDP PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO<<