Uchwała nr 55/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 17 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości składek członkowskich

Uchwała nr  55/2010
III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 17 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości składek członkowskich

 

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, z późn. zm.), III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość składki członkowskiej w wysokości:

1)     w okresie od 1.02 2010 r. do 31.12.2011 r. 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód,

2)     w okresie od 1.01 2012 r. 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód,

3)     20% składki określonej odpowiednio w pkt 1 i 2 od doradców podatkowych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 lutego 2010 r.

Kalendarium

czerwiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x