Uchwała nr 25/2006 w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych

Uchwała nr 25/2006
Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 21 stycznia 2006 r.

w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych

§ 1

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 86 ze zm.) Drugi Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala zasady stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchyla się uchwałę nr 8/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie zasad stałego podnoszenia kwalifikacji przez doradców podatkowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------

Robert Wrzesiński
Przewodniczący Zjazdu

Wanda Sudoł
Sekretarz Zjazdu

-----------

Załącznik do uchwały nr 25/2006

ZASADY STAŁEGO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRZEZ DORADCÓW PODATKOWYCH

 1. Doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych według zasad określonych w punktach 2 - 4.
 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych obejmuje wybrane - według potrzeb doradcy podatkowego - formy kształcenia:

  1) udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,
  2) samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,
  3) udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych - konferencje, sympozja, zjazdy itp.

 3. Krajowa Rada Doradców Podatkowych oraz regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych ułatwiają doradcom podatkowym stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez inicjowanie i wspieranie lub organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i innych form dokształcania zawodowego.
 4. W przypadku organizowania szkoleń, seminariów, konferencji i innych form dokształcania zawodowego organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych lub przez regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych udział jest odpłatny, z tym, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych lub regionalne oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych mogą w miarę możliwości partycypować w kosztach tych szkoleń stosując zasadę równości członków samorządu zawodowego.
 5. Wszelkie formy kształcenia organizowane przez Radę winna obowiązywać zasada "bez zysku" dla Izby

Kalendarium

czerwiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x