KURS

Zostań doradcą podatkowym! Wybierz zawód z przyszłością

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaprasza na organizowany przez samorząd zawodowy kurs przygotowujący do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Kurs, który ma za zadanie przekazać Państwu, oprócz wiedzy z zakresu prawa podatkowego potrzebnej do zdania egzaminu, również praktyczne umiejętności pozwalające przebrnąć m. in. przez najtrudniejszą dla większości zdających część ustną egzaminu.

Program kursu obejmuje wszystkie elementy egzaminu w zakresie części ustnej i kazusów, zaś wykładowcy oprócz wiedzy teoretycznej (polegającej na wspólnym rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych) przekażą Państwu praktyczne przykłady dla lepszego zrozumienia poszczególnych zagadnień. Dodatkowo przeprowadzenie symulacji egzaminu ustnego pozwoli Państwu poznać specyfikę tej części, co z kolei może przełożyć się na lepsze wyniki podczas egzaminu.

Wśród wykładowców prowadzących kurs znajdują się wybitni specjaliści z różnych dziedzin prawa podatkowego, byli członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, wieloletni pracownicy administracji podatkowej, nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim praktycy nagradzani za swoje osiągnięcia w prestiżowych konkursach i rankingach.

Kurs obejmuje 15 zjazdów (sobota i niedziela), na które składa się 30 dni zajęć obejmujących aż 210 godzin dydaktycznych. Dodatkowo, każdy z uczestników kursu będzie miał możliwość skorzystania z symulacji egzaminu ustnego.

Jako jedyni oferujemy w cenie kursu – oprócz ewentualnych materiałów udostępnionych przez wykładowców – publikacje wydawnictwa oferującego materiały przygotowujące do egzaminu o łącznej wartości przekraczającej 600,00 zł. Ponadto w cenie kursu uczestnicy mają zapewnione całodzienne przerwy kawowe oraz lunch bądź przerwę kanapkową.

Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w Millennium Plaza.

Cena kursu wynosi 4 900 zł brutto. Istnieje możliwość płatności w 5 równych ratach.


WYKŁADOWCY

Dr Mariusz Charkiewicz – adwokat; doktor nauk prawnych; agent celny; właściciel kancelarii; słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. L. Etela; członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Stowarzyszenie przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, karnego skarbowego i gospodarczego; były pracownik organu administracji skarbowej; były pracownik wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania; były członek Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".Dr hab. Hanna Filipczyk – absolwentka prawa i filozofii, doktor habilitowany nauk prawnych, ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (UW). Doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach spornych, obecnie of counsel w Enodo Advisors. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autorka czterech książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.


Tomasz Kaczyński - doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i w Toruniu, wieloletni praktyk, były pracownik organów podatkowych I i II instancji.


Dr Grzegorz Liszewski - doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie podatkowym: podatki samorządowe, opłaty publiczne, postępowanie podatkowe - w tym zakresie publikuje oraz prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców.

Dr Andrzej Melezini - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży, członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego.

Jerzy Martini - doradca podatkowy, współzałożyciel renomowanej kancelarii z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze podatku VAT. Ośmiokrotny zdobywca tytułu najlepszego Doradcy Podatkowego w Polsce/Lidera w kategorii VAT (Ranking Rzeczpospolitej), Band I w rankingu Chambers & Partners. Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Najbardziej doświadczony w Polsce pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (m.in. C313/05 Brzeziński, C-414/07 Magoora, C-318/11 Oasis East).


Patryk Prus - prawnik, doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane z prawem podatkowym. Wieloletni pracownik administracji skarbowej, w tym urzędu skarbowego, izby administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Były urzędnik mianowany służby cywilnej. Posiada zdany egzamin kwalifikacyjny na inspektora kontroli skarbowej. Absolwent studiów doktoranckich w Zakładzie Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek zarządu spółki doradztwa podatkowego. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Dr Michał Rusinek - radca prawny, doktor nauk prawnych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 r. W latach 2002-2005 odbył przy Sądzie Okręgowym w Krakowie aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W 2006 r. obronił tytuł doktora nauk prawnych za pracę pt. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym. Naukowo i dydaktycznie spełnia się jako pracownik Katedry Postępowania Karnego UJ. W latach 2012-2019 zdobył wiedzę praktyczną jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.
W pracy radcy prawnego łączy dobrą znajomość litery prawa z doświadczeniem praktycznego działania wymiaru sprawiedliwości i szacunkiem dla poczucia sprawiedliwości, które jest w każdym z nas. Stale poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje, zarówno przez aktywne uczestnictwo w prawniczym życiu naukowym, jak i udział w praktycznych szkoleniach. Jego szczególną pasją jest problematyka przeprowadzania dowodów i ich wykorzystywania w konkretnych toczących się procesach.

Barbara Spychała-Krzesaj - doradca podatkowy, wykładowca i trener (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, WSB w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, KIDP Oddział w Wielkopolsce, MDDP Akademia Biznesu); Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W latach 1999-2004 pracowała w Izbie Skarbowej w Poznaniu. W latach 2004-2007 pracowała Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, gdzie od roku 2006 była mianowanym urzędnikiem służby cywilnej; prowadziła szkolenia dla pracowników administracji. W latach 2008-2009 pracowała w Kancelarii Podatkowej. Od 2010 roku prowadzi Kancelarię Podatkową, w ramach której świadczy usługi doradztwa podatkowego (m.in. występuje jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i sądowych). Ukończyła kursy z zakresu technik pedagogicznych i podatku akcyzowego w Unii Europejskiej organizowane w ramach programu PHARE’99 „Wzmocniona Administracja Podatkowa”. Posiada liczne certyfikaty m.in.: Egzamin z wynikiem pozytywnym na inspektora kontroli skarbowej; London of Chamber Commerce and Industry Examinations Board - Business English.

Tomasz Szymański – doradca podatkowy, wieloletni pracownik administracji podatkowej, w latach 2008 – 2015 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Posiada rozległą wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania aparatu skarbowego. W latach 2010 – 2014 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi. Specjalizuje się w kontrolach podatkowych, kontrolach celno – skarbowych oraz postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Prelegent na konferencjach i seminariach podatkowych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Tomasz Tochowicz - Od 18 lat jest członkiem zespołu celnego Deloitte. Zespól celny świadczy usługi doradcze w pełnym zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Do najczęstszych spraw należą między innymi kwestie klasyfikacji towarowej, wartości celnej, pozyskiwanie pozwoleń celnych, wdrażanie i kontrola realizacji procedur specjalnych, pomoc w pozyskaniu pozwolenia AEO.
Wcześniej, również przez 18 lat, był funkcjonariuszem celnym na różnych stanowiskach w warszawskich urzędach celnych. Ostatnie lata w administracji przepracował jako zastępca dyrektora urzędu celnego, do którego zakresu obowiązków należał między innymi nadzór nad komórkami orzeczniczymi. Zdobyte doświadczenie zawodowe sprawia, że dysponuje on wiedzą teoretyczną, ale także doświadczeniem praktycznym, zarówno z perspektywy urzędnika, jak i z perspektywy petenta.Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz – doktor nauk ekonomicznych, prowadzeniem rachunkowości zajmuje się od blisko 20 lat, doświadczony ekspert i praktyk, prelegent na szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości. Wieloletni wykładowca na kursach księgowych, kursach modułowych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz sprawozdań finansowych. Prowadzi wykłady na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości publikuje na łamach krajowych jak i międzynarodowych. Jako manager projektu współpracowała z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe, w szczególności zajmuje się szacowaniem kosztów pracy w górnictwie, kierując Zespołem Ekspertów z tego zakresu.


Krzysztof Woźniak
- doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991 - 2000 - Pracownik naukowy Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów, a od 1999 przy Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, w latach 1992 - 1996 – Pracownik Ministerstwa Finansów – Zespołu ds. Reformy Systemu Podatkowego oraz Departamentu Podatków Pośrednich. Członek składu I i III kadencji Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Od 1991 r. prowadzi nieprzerwanie działalność dydaktyczną, obejmującą zagadnienia podatkowe związane z podatkiem VAT, organizowaną w ramach różnego typu studiów, konferencji, szkoleń jednodniowych przez m.in.: Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ*Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany terminów i tematów poszczególnych zjazdówROZKŁAD ZAJĘĆ DLA KAŻDEGO ZJAZDU


SOBOTA

10.30 – 11.00 – rejestracja uczestników
11.00 – 12.30 – wykład (2h)
12.30 – 12.45 – przerwa
12.45 – 14.15 – wykład (2h)
14.15 – 15.00 – lunch/przerwa kanapkowa
15.00 – 16.30 – wykład (2h)
16.30 – 16.45 – przerwa
16.45 – 17.30 – wykład (1h)

NIEDZIELA

9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników
9.30 – 11.00 – wykład (2h)
11.00 – 11.15 – przerwa
11.15 – 12.45 – wykład (2h)
12.45 – 13.15 – przerwa kanapkowa
13.15 – 14.45 – wykład (2h)
14.45 – 15.00 – przerwa
15.00 – 15.45 – wykład (1h)


ZAPISY NA KURS

W celu zapewnienia Państwu komfortu podczas zajęć liczba miejsc jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie kursem decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń.

Aby zapisać się na kurs prosimy o kontakt pod adresem kurs@kidp.pl


Kalendarium

czerwiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x