x x
x x

KURS


Krajowa Izba Doradców Podatkowych zaprasza na kurs przygotowujący do państwowego egzaminu

na doradcę podatkowego, który rozpocznie się we wrześniu 2023

Zapisz się na kurs - trwa nabór na edycję jesienną. 

Zapisy do 7 września!

Zajęcia w całości odbywają się online. 


Kandydaci, oprócz wiedzy z zakresu prawa podatkowego potrzebnej do zdania egzaminu, zdobędą na kursie również praktyczne umiejętności pozwalające przebrnąć przez najtrudniejszą dla większości zdających, część ustną egzaminu oraz kazusy z części pisemnej. Dla prawników przewidziano oddzielną sekcję kursu.
Program kursu obejmuje wszystkie elementy egzaminu w zakresie części ustnej oraz kazusów z części pisemnej, zaś wykładowcy oprócz wiedzy teoretycznej (polegającej na wspólnym rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych) przekażą kandydatom praktyczne przykłady dla lepszego zrozumienia poszczególnych zagadnień.


Wykładowcy prowadzący kurs to wybitni specjaliści z różnych dziedzin prawa podatkowego, byli członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, wieloletni pracownicy administracji podatkowej, nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim praktycy nagradzani za swoje osiągnięcia w prestiżowych konkursach i rankingach.

Kurs obejmuje co najmniej 16 zjazdów (sobota i niedziela), na które składa się min. 31 dni zajęć obejmujących co najmniej 220 godzin dydaktycznych oraz 31 godzin zegarowych specjalnie wydzielonych bloków przeznaczonych na odpowiedzi na pytania kursantów. Daje też możliwość udziału w samodzielnych grupach warsztatowych dla uczestników.


Zajęcia odbywać się będą w formie webinarium. Uczestnicy mogą w czasie rzeczywistym komunikować się z wykładowcą i zadawać pytania za pomocą czatu. Wykłady nie będą nagrywane, ale istnieje możliwość odrobienia zajęć w innej grupie, o ile harmonogram zajęć na to pozwoli. Każdy z uczestników otrzyma materiały przygotowane przez wykładowców (w formie elektronicznej).


Cena kursu wynosi 3 690 zł brutto. Istnieje możliwość płatności w 5 równych ratach (bez dodatkowych kosztów).

*Dla osób, które z różnych względów chciałyby ponownie odbyć kurs w formule webinarium, oferujemy 25% zniżki od ceny wyjściowej.


Liczba miejsc jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie kursem decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń (poprawnie wypełniony formularz zapisu i dokonanie płatności).

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na dole strony.

Regulamin znajduje się w plikach do pobrania na dole strony

Wszelkie pytania dotyczące kursu proszę kierować na adres kurs@kidp.pl oraz pod numerem: 694 457 071Zachęcamy do zapoznania się z tematami edycji WEB7:  Harmonogram 2023 web7 
Start we wrześniu 2023 r.

Terminy zajęć edycji jesiennej 

*Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany terminów i tematów poszczególnych zjazdów.


ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA KAŻDEGO ZJAZDU

08.45 – 09.00 – logowanie i rejestracja uczestników w programie do obsługi webinarium

09.00 – 10.45 – wykład (2h dydaktyczne)
10.45 – 11.00 – odpowiedzi na pytania kursantów

11.00 – 11.15 – przerwa

11.15 – 13.00 – wykład (2h dydaktyczne)
13.00 – 13.15 – odpowiedzi na pytania kursantów

13.15 – 14.00 – przerwa

14.00 – 15.45 – wykład (2h dydaktyczne)
15.45 – 16.00 – odpowiedzi na pytania kursantów

16:00 – 16.15 – przerwa

16:15 - 17.00 - wykład (1h dydaktyczna)
17.00 – 17.15 – odpowiedzi na pytania kursantów
Dr Mariusz Charkiewicz – adwokat; doktor nauk prawnych; agent celny; właściciel kancelarii; słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. L. Etela; członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Stowarzyszenie przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, karnego skarbowego i gospodarczego; były pracownik organu administracji skarbowej; były pracownik wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania; były członek Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Tomasz Kaczyński - doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i w Toruniu, wieloletni praktyk, były pracownik organów podatkowych I i II instancji.


dr Bartosz Kubista – doktor nauk prawnych. Adwokat i doradca podatkowy. Partner Zarządzający w GLC. Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych VI Kadencji. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek grupy roboczej nr 11 Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów. W latach 2018-2022 Członek New Tax Professionals Committee przy CFE Tax Advisers Europe, międzynarodowej organizacji zrzeszającej doradców podatkowych z Europy. Trener przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Katowicach z zakresu prawa podatkowego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach bezpośrednich, cenach transferowych i raportowaniu schematów podatkowych. Laureat Konkursu Rising Stars Prawnicy Liderzy Jutra 2021, do której to nagrody był również nominowany w roku 2020.Dr Grzegorz Liszewski - doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie podatkowym: podatki samorządowe, opłaty publiczne, postępowanie podatkowe - w tym zakresie publikuje oraz prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców.dr Jacek Matarewicz - Lider Zespołu VAT, Akcyzy i Ceł, a także lider Zespołu Postępowań podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. o.o. Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej. Autor i współautor kilkuset publikacji prawnych oraz podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego (szkolenia komercyjne zamknięte i otwarte, zajęcia/warsztaty ze studentami oraz aplikantami adwokackimi). Pełnomocnik i obrońca przedsiębiorców lub podatników w licznych sporach podatkowych, sprawach karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita. W 2020 r. zajął 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, a praca i sukcesy prowadzonego przez niego Zespołu Postępowań Podatkowych przyczyniły się do wyróżnienia Kancelarii Ożóg Tomczykowski, która zajęła 2. miejsce w Polsce w kategorii "Spory Podatkowe". Ponadto w 2020 r. został wyróżniony wśród rekomendowanych doradców podatkowych specjalizujących się w akcyzie w XIV Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita.Dr Andrzej Melezini doktor nauk prawnych, sędzia i prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, przewodniczący wydziału finansowego ww. sądu, były radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz procedur administracyjnych.
Dr hab. Michał Rusinek - radca prawny, doktor nauk prawnych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 r. W latach 2002-2005 odbył przy Sądzie Okręgowym w Krakowie aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W 2006 r. obronił tytuł doktora nauk prawnych za pracę pt. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym. Naukowo i dydaktycznie spełnia się jako pracownik Katedry Postępowania Karnego UJ. W latach 2012-2019 zdobył wiedzę praktyczną jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. W pracy radcy prawnego łączy dobrą znajomość litery prawa z doświadczeniem praktycznego działania wymiaru sprawiedliwości i szacunkiem dla poczucia sprawiedliwości, które jest w każdym z nas. Stale poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje, zarówno przez aktywne uczestnictwo w prawniczym życiu naukowym, jak i udział w praktycznych szkoleniach. Jego szczególną pasją jest problematyka przeprowadzania dowodów i ich wykorzystywania w konkretnych toczących się procesach.


Krzysztof Sobala – biegły rewident, dyplomowany księgowy, praktyk. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce na kursach księgowości od podstaw do głównego księgowego oraz na kursach w ramach obligatoryjnego kształcenia dla biegłych rewidentów. Ukończył studia podyplomowe z Analizy finansowej i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od ponad 25 lat prowadzi Kancelarię Finansowo- Prawną. Wieloletni główny księgowy i dyrektor finansowy w firmach produkcyjnych. Obecnie zajmuje się wsparciem firm w zakresie rachunkowości, budżetowania, controllingu, finansów, przekształcaniem podmiotów gospodarczych oraz wykorzystaniem programów finansowo – księgowych dla optymalizacji procesów działalności gospodarczej.Barbara Spychała-Krzesaj - doradca podatkowy, wykładowca i trener (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, WSB w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Iwelkopolski O/KIDP, MDDP Akademia Biznesu); Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W latach 1999-2004 pracowała w Izbie Skarbowej w Poznaniu. W latach 2004-2007 pracowała UKS w Poznaniu, gdzie od roku 2006 była mianowanym urzędnikiem służby cywilnej; prowadziła szkolenia dla pracowników administracji. W latach 2008-2009 pracowała w Kancelarii Podatkowej. Od 2010 roku prowadzi Kancelarię Podatkową, w ramach której świadczy usługi doradztwa podatkowego (m.in. występuje jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i sądowych). Ukończyła kursy z zakresu technik pedagogicznych i podatku akcyzowego w UE organizowane w ramach programu PHARE’99 „Wzmocniona Administracja Podatkowa”.
Posiada liczne certyfikaty m.in.: Egzamin z wynikiem pozytywnym na inspektora kontroli skarbowej; London of Chamber Commerce and Industry Examinations Board - Business English.
Tomasz Tochowicz - Od 18 lat jest członkiem zespołu celnego Deloitte. Zespól celny świadczy usługi doradcze w pełnym zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Do najczęstszych spraw należą między innymi kwestie klasyfikacji towarowej, wartości celnej, pozyskiwanie pozwoleń celnych, wdrażanie i kontrola realizacji procedur specjalnych, pomoc w pozyskaniu pozwolenia AEO. Wcześniej, również przez 18 lat, był funkcjonariuszem celnym na różnych stanowiskach w warszawskich urzędach celnych. Ostatnie lata w administracji przepracował jako zastępca dyrektora urzędu celnego, do którego zakresu obowiązków należał między innymi nadzór nad komórkami orzeczniczymi. Zdobyte doświadczenie zawodowe sprawia, że dysponuje on wiedzą teoretyczną, ale także doświadczeniem praktycznym, zarówno z perspektywy urzędnika, jak i z perspektywy petenta.Dawid Widzyk - Adwokat zajmujący się prawem podatkowym. Partner w V4 Legal w Polsce. Specjalizuje się w tematyce międzynarodowego prawa podatkowego, strukturyzacjach podatkowych, opodatkowaniu fuzji i przejęć oraz w doradztwie podatkowym dla właścicieli, członków zarządów i menedżerów. W roku 2021 ukończył dwuletni program LL.M. z międzynarodowego prawa podatkowego na wiedeńskim WU. Posługuje się językiem polskim, angielskim i rosyjskim.Krzysztof Wiśniewski - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie współpracy i doradztwa dla podmiotów krajowych i zagranicznym w różnych branżach. Prelegent na licznych konferencjach i seminariach poświęconych działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, sporządzania analiz porównawczych na potrzeby dokumentacji cen transferowych (benchmark), oraz działalności handlowej w sektorze farmaceutycznym i finansowym. Autor i współautor publikacji na łamach prasy fachowej oraz wydawnictw książkowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego na Katedrze Prawa Finansowego. Adept prestiżowych uprawnień przyznawanych przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Poza kancelarią zapalony maratończyk i triathlonista. Pasjonat nowych technologii, usprawniania procesów biznesowych oraz programowania komputerowego.
Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991 - 2000 - Pracownik naukowy Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów, a od 1999 przy Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, w latach 1992 - 1996 – Pracownik Ministerstwa Finansów – Zespołu ds. Reformy Systemu Podatkowego oraz Departamentu Podatków Pośrednich. Członek składu I i III kadencji Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Od 1991 r. prowadzi nieprzerwanie działalność dydaktyczną, obejmującą zagadnienia podatkowe związane z podatkiem VAT, organizowaną w ramach różnego typu studiów, konferencji, szkoleń jednodniowych przez m.in.: Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski.


Pliki do pobrania

Kalendarium

wrzesień 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x