x x
x x

KURS

KURS DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zaprasza na kurs przygotowujący do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Zapisy na kurs do 10 września br. do końca dnia

Kandydaci, oprócz wiedzy z zakresu prawa podatkowego potrzebnej do zdania egzaminu, zdobędą na kursie również praktyczne umiejętności pozwalające przebrnąć przez najtrudniejszą dla większości zdających, część ustną egzaminu.

O KURSIE

Program kursu obejmuje wszystkie elementy egzaminu w zakresie części ustnej i kazusów, zaś wykładowcy oprócz wiedzy teoretycznej (polegającej na wspólnym rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych) przekażą kandydatom praktyczne przykłady dla lepszego zrozumienia poszczególnych zagadnień.

• Wykładowcy prowadzący kurs to wybitni specjaliści z różnych dziedzin prawa podatkowego, byli członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, wieloletni pracownicy administracji podatkowej, nauczyciele akademiccy, ale przede wszystkim praktycy nagradzani za swoje osiągnięcia w prestiżowych konkursach i rankingach.

• Kurs obejmuje 15 zjazdów (sobota i niedziela), na które składa się 30 dni zajęć obejmujących aż 210 godzin dydaktycznych.

• Zajęcia odbywać się będą w formie webinarium, aby uczestnicy mogli w czasie rzeczywistym komunikować się z wykładowcą i zadawać pytania.

• Zajęcia rozpoczną się w pierwszej połowie września 2020 r. (szczegółowy harmonogram kursu zostanie udostępniony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem).

Cena kursu wynosi 3 690 zł brutto. Istnieje możliwość płatności w 5 równych ratach.

UWAGA: w związku z trwającą epidemią nowe zajęcia kursu w formie stacjonarnej zaplanowane zostały na rok 2021 (dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest uwarunkowany odwołaniem stanu epidemii na terenie RP).

TERMINY ZJAZDÓW DLA WEBINARIUM:

12-13 września 2020 r.
26-27 września 2020 r.
10-11 października 2020 r.
24-25 października 2020 r.
7-8 listopada 2020 r.
21-22 listopada 2020 r.
5-6 grudnia 2020 r.
19-20 grudnia 2020 r.
9-10 stycznia 2021 r.
23-24 stycznia 2021 r.
6-7 lutego 2021 r.
20-21 lutego 2021 r.
6-7 marca 2021 r.
20-21 marca 2021 r.
10-11 kwietnia 2021 r.


ZAPISY

Liczba miejsc jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie kursem decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń.

Aby zapisać się na kurs należy odesłać skan wypełnionego FORMULARZA na adres kurs@kidp.pl

Formularz i Regulamin znajdują się w plikach do pobrania, które znajdują się na dole strony.

Wszelkie pytania dotyczące kursu proszę kierować na adres kurs@kidp.pl

Zapisy na kurs do 10 września br. do końca dnia.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ


*Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany terminów i tematów poszczególnych zjazdów


ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA KAŻDEGO ZJAZDU

08.45 – 09.00 – logowanie i rejestracja uczestników w programie do obsługi webinarium

09.00 – 10.45 – wykład (2h dydaktyczne)
10.45 – 11.00 – odpowiedzi na pytania kursantów

11.00 – 11.15 – przerwa

11.15 – 13.00 – wykład (2h dydaktyczne)
13.00 – 13.15 – odpowiedzi na pytania kursantów

13.15 – 14.00 – przerwa

14.00 – 15.45 – wykład (2h dydaktyczne)
15.45 – 16.00 – odpowiedzi na pytania kursantów

16:00 – 16.15 – przerwa

16:15 - 17.00 - wykład (1h dydaktyczna)
17.00 – 17.15 – odpowiedzi na pytania kursantów


WYKŁADOWCY

Dr Mariusz Charkiewicz – adwokat; doktor nauk prawnych; agent celny; właściciel kancelarii; słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. L. Etela; członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Stowarzyszenie przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, karnego skarbowego i gospodarczego; były pracownik organu administracji skarbowej; były pracownik wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania; były członek Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".
Tomasz Kaczyński - doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie i w Toruniu, wieloletni praktyk, były pracownik organów podatkowych I i II instancji.


Dr Grzegorz Liszewski - doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie podatkowym: podatki samorządowe, opłaty publiczne, postępowanie podatkowe - w tym zakresie publikuje oraz prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców.

dr Jacek Matarewicz - Lider Zespołu VAT, Akcyzy i Ceł, a także lider Zespołu Postępowań podatkowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. o.o. Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej. Autor i współautor kilkuset publikacji prawnych oraz podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego (szkolenia komercyjne zamknięte i otwarte, zajęcia/warsztaty ze studentami oraz aplikantami adwokackimi). Pełnomocnik i obrońca przedsiębiorców lub podatników w licznych sporach podatkowych, sprawach karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. W 2019 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT" oraz 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną oraz został wybrany najlepszym ekspertem w zakresie Podatku Akcyzowego w XIII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita. W 2020 r. zajął 3 miejsce w kategorii "Akcyza" w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, a praca i sukcesy prowadzonego przez niego Zespołu Postępowań Podatkowych przyczyniły się do wyróżnienia Kancelarii Ożóg Tomczykowski, która zajęła 2. miejsce w Polsce w kategorii "Spory Podatkowe". Ponadto w 2020 r. został wyróżniony wśród rekomendowanych doradców podatkowych specjalizujących się w akcyzie w XIV Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Dziennika Rzeczpospolita.


Dr Andrzej Melezini - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży, członek stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu materialnego i procesowego prawa podatkowego.

Dr Michał Rusinek - radca prawny, doktor nauk prawnych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2002 r. W latach 2002-2005 odbył przy Sądzie Okręgowym w Krakowie aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. W 2006 r. obronił tytuł doktora nauk prawnych za pracę pt. Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim procesie karnym. Naukowo i dydaktycznie spełnia się jako pracownik Katedry Postępowania Karnego UJ. W latach 2012-2019 zdobył wiedzę praktyczną jako asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.
W pracy radcy prawnego łączy dobrą znajomość litery prawa z doświadczeniem praktycznego działania wymiaru sprawiedliwości i szacunkiem dla poczucia sprawiedliwości, które jest w każdym z nas. Stale poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje, zarówno przez aktywne uczestnictwo w prawniczym życiu naukowym, jak i udział w praktycznych szkoleniach. Jego szczególną pasją jest problematyka przeprowadzania dowodów i ich wykorzystywania w konkretnych toczących się procesach.

Barbara Spychała-Krzesaj - doradca podatkowy, wykładowca i trener (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, WSB w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, KIDP Oddział w Wielkopolsce, MDDP Akademia Biznesu); Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W latach 1999-2004 pracowała w Izbie Skarbowej w Poznaniu. W latach 2004-2007 pracowała Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, gdzie od roku 2006 była mianowanym urzędnikiem służby cywilnej; prowadziła szkolenia dla pracowników administracji. W latach 2008-2009 pracowała w Kancelarii Podatkowej. Od 2010 roku prowadzi Kancelarię Podatkową, w ramach której świadczy usługi doradztwa podatkowego (m.in. występuje jako pełnomocnik w postępowaniach podatkowych i sądowych). Ukończyła kursy z zakresu technik pedagogicznych i podatku akcyzowego w Unii Europejskiej organizowane w ramach programu PHARE’99 „Wzmocniona Administracja Podatkowa”. Posiada liczne certyfikaty m.in.: Egzamin z wynikiem pozytywnym na inspektora kontroli skarbowej; London of Chamber Commerce and Industry Examinations Board - Business English.

Tomasz Szymański – doradca podatkowy, wieloletni pracownik administracji podatkowej, w latach 2008 – 2015 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Posiada rozległą wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania aparatu skarbowego. W latach 2010 – 2014 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi. Specjalizuje się w kontrolach podatkowych, kontrolach celno – skarbowych oraz postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych. Prelegent na konferencjach i seminariach podatkowych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Tomasz Tochowicz - Od 18 lat jest członkiem zespołu celnego Deloitte. Zespól celny świadczy usługi doradcze w pełnym zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą. Do najczęstszych spraw należą między innymi kwestie klasyfikacji towarowej, wartości celnej, pozyskiwanie pozwoleń celnych, wdrażanie i kontrola realizacji procedur specjalnych, pomoc w pozyskaniu pozwolenia AEO.
Wcześniej, również przez 18 lat, był funkcjonariuszem celnym na różnych stanowiskach w warszawskich urzędach celnych. Ostatnie lata w administracji przepracował jako zastępca dyrektora urzędu celnego, do którego zakresu obowiązków należał między innymi nadzór nad komórkami orzeczniczymi. Zdobyte doświadczenie zawodowe sprawia, że dysponuje on wiedzą teoretyczną, ale także doświadczeniem praktycznym, zarówno z perspektywy urzędnika, jak i z perspektywy petenta.Krzysztof Wiśniewski - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie współpracy i doradztwa dla podmiotów krajowych i zagranicznym w różnych branżach.
Prelegent na licznych konferencjach i seminariach poświęconych działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, sporządzania analiz porównawczych na potrzeby dokumentacji cen transferowych (benchmark), oraz działalności handlowej w sektorze farmaceutycznym i finansowym.
Autor i współautor publikacji na łamach prasy fachowej oraz wydawnictw książkowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego na Katedrze Prawa Finansowego. Adept prestiżowych uprawnień przyznawanych przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Poza kancelarią zapalony maratończyk i triathlonista. Pasjonat nowych technologii, usprawniania procesów biznesowych oraz programowania komputerowego.Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz – doktor nauk ekonomicznych, prowadzeniem rachunkowości zajmuje się od blisko 20 lat, doświadczony ekspert i praktyk, prelegent na szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości. Wieloletni wykładowca na kursach księgowych, kursach modułowych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz sprawozdań finansowych. Prowadzi wykłady na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości publikuje na łamach krajowych jak i międzynarodowych. Jako manager projektu współpracowała z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Prowadzi badania z zakresu ujawnień niefinansowych, głównie w obszarze CSR oraz dobrych praktyk stosowanych przez spółki giełdowe, w szczególności zajmuje się szacowaniem kosztów pracy w górnictwie, kierując Zespołem Ekspertów z tego zakresu.


Krzysztof Woźniak
- doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1991 - 2000 - Pracownik naukowy Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów, a od 1999 przy Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, w latach 1992 - 1996 – Pracownik Ministerstwa Finansów – Zespołu ds. Reformy Systemu Podatkowego oraz Departamentu Podatków Pośrednich. Członek składu I i III kadencji Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Od 1991 r. prowadzi nieprzerwanie działalność dydaktyczną, obejmującą zagadnienia podatkowe związane z podatkiem VAT, organizowaną w ramach różnego typu studiów, konferencji, szkoleń jednodniowych przez m.in.: Krajową Izbę Doradców Podatkowych, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski.


Pliki do pobrania

Kalendarium

listopad 2020
pn wt śr czw pt so nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x