x x
x x

Uchwała nr 35/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 11 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości składek członkowskich

Niniejsza uchwała traci moc, obowiązuje uchwała nr 84/2022 VI KZDP

Uchwała nr  35/2014
IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 11 stycznia 2014 r.

w sprawie wysokości składek członkowskich


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213), IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dla doradców podatkowych składkę członkowską w wysokości 80,00 zł (słownie złotych osiemdziesiąt) miesięcznie z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2.

    Doradca podatkowy, który uzyskał status „seniora” w rozumieniu § 8 ust. 7 Statutu KIDP, jest zwolniony z opłacania składek członkowskich, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał status „seniora”.
 
§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.
2. Z dniem wejścia uchwały w życie traci moc uchwała nr 19/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości składek członkowskich (ze zm.).

Informacje

Kalendarium

marzec 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x