x x
x x

Kapituła i odznaczenia KIDP

Kapituła i odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz KIDP

Kapituła

Uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 1008/2005 z dnia 9 listopada 2005 r. powołano Kapitułę przyznającą Odznaczenia za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Kapitułę tworzą członkowie Rady z udziałem Przewodniczących Regionalnych Oddziałów KIDP, Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący KRDP.

Zgłaszanie kandydatów
Uprawnionymi do zgłoszenia do Kapituły kandydatów do przyznania Odznaczenia są:
- Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
- Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego,
- Rzecznik Dyscyplinarny KIDP,
- Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP,
- członkowie KRDP.

Odznaczenie

Odznaczenie to jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym członkom KIDP oraz innym wybranym osobom, w celu promowania wartości pracy społecznej i wkładu osobistej pracy członków KIDP oraz innych osób nie będących członkami Izby w rozwój samorządu doradców podatkowych. Odznaczenie stanowi wyraz uznania dla osoby, której praca społeczna, doświadczenie zawodowe i działalność publiczna stanowi istotny wkład dla funkcjonowania KIDP.

Laureaci odznaczenia

20 stycznia 2006 roku

Barbara Marianowska – Poseł na Sejm RP
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

15 stycznia 2010 roku

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

4 grudnia 2012 roku

prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Stanisław Stec


10 stycznia 2014 r.


prof. dr hab. Leonard Etel
prof. dr hab Ryszard Mastalski

14 grudnia 2016 r.

dr Irena Ożóg

12 stycznia 2018 r.

Adam Bącal

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x