Widomości z serwisu KRPD.PL Widomości z serwisu KRPD.PL https://kidp.pl/ Sun, 13 Jun 2021 12:47:57 +0200 120 e-Doręczenia - informator dla doradców podatkowych 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wprowadzająca usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej. & aktualnosci/7032 2021-06-11 Doradcy podatkowi apelują do MF w sprawie podatku za umorzone subwencje z Tarczy PFR Krajowa Izba Doradców Podatkowych zaapelowała do ministra finansów o niezwłoczne podjęcie działań, które mają zapobiec opodatkowaniu firm, które będą miały, lub już mają umorzoną część subwencji otrzy aktualnosci/7028 2021-06-08 Z głębokim żalem zawiadamiamy Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE ODSZEDŁ NASZ KOLEGA  Wiesław Olichwier doradca podatkowy Wielkopolskiego Oddziału KIDP,Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP I i II kadencji. Na z aktualnosci/7025 2021-06-02 Kwartalnik Doradca Podatkowy - cyfrowe wydanie specjalne 1/2021 - do bezpłatnego pobrania Ukazał się specjalny numer Kwartalnika Doradca Podatkowy -  bezpłatnie udostępniony doradcom podatkowym i pozostałym czytelnikom. W numerze wiosennym nr 1/2021 opublikowane zostały następujące ar aktualnosci/7023 2021-06-02 Procedura ofertowa na usługi hotelowe Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-202 aktualnosci/6990 2021-05-31 KIDP z nową siedzibą Krajowa Izba Doradców Podatkowych sfinalizowała zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Biura KIDP oraz organów KIDP.Samorząd doradców podatkowych, podobnie jak inne samorządy zawodowe w Pols aktualnosci/7027 2021-05-31 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a z aktualnosci/7016 2021-05-31 Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie instrumentalnego wszczynania postępowań podatkowych W dniu 24 maja 2021 r. NSA w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 1/21), zgodnie z którą:"W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z aktualnosci/7013 2021-05-28 Nowe bezpłatne szkolenia online KIDP Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Oddział Wielkopolski zaprasza na bezpłatne szkolenia online dla doradców, które odbędą się w najbliższych miesiącach na platformie Clickmeeting.   &#12807 aktualnosci/7010 2021-05-28 Wniosek KRDP do MF w sprawie stosowania kas online W maju br. Krajowa Rada Doradców Podatkowych skierowała wniosek do Ministra Finansów o wydanie objaśnień podatkowych, dotyczących wprowadzenia od 1 lipca 2021 r. obowiązku ewidencjonowania usług pr aktualnosci/7005 2021-05-27