Uchwała z dnia 2009-05-18 numer 134/2009

Niniejsza uchwała została zmieniona uchwałą nr 591/2013

Uchwała nr 134/2009

Krajowej Rady Doradców Podatkowych

z dnia 18 maja 2009 r.

 

w sprawie legitymacji doradcy podatkowego oraz przyjęcia Regulaminu wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego

 

 

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w zw. z § 4 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Legitymacja doradcy podatkowego, zwana danej „legitymacją” jest spersonalizowanym dokumentem ścisłego zarachowania, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 

§ 2.

         Koszt wytworzenia legitymacji ponosi doradca podatkowy.

 

§ 3.

Warunki wydawania, używania, posiadania i posługiwania się legitymacją określa „Regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Legitymacja zawiera następujące dane:

 

1)    unikatowy numer legitymacji,

2)    imię (imiona) i nazwisko doradcy podatkowego,

3)    numer wpisu na listę doradców podatkowych,

4)    fotografię doradcy podatkowego,

5)    podpis doradcy podatkowego,

6)    podpis Przewodniczącego KRDP,

7)    datę wydania legitymacji,

8)    adres URL KIDP www.kidp.pl,

9)    logotyp Izby,

10) informacja dla znalazcy o adresie zwrotu legitymacji.

 

§ 5.

Legitymacja wydawana jest bezterminowo.

 

 

 

§ 6.

Legitymacja może posiadać wbudowanymikroprocesor kryptograficzny
o unikatowym numerze seryjnym, który stanowi bezpieczny nośnik certyfikatów elektronicznych i kluczy kryptograficznych z nimi związanych.

 

§ 7.

Doradca podatkowy może używać legitymacji jako nośnika certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450).

 

§ 8.

Tracą moc:

 

1)     Uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 1537/2003 z dnia 8 października 2003 r. w sprawie realizacji legitymacji doradcy podatkowego
z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym
,

2)     Uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 1609/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1537/2003 KRDP z dnia 8 października 2003 r. w sprawie realizacji legitymacji doradcy podatkowego
z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym,

3)     Uchwała Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 1248/2003 z dnia 8 lipca 2003 r.  w sprawie legitymacji doradcy podatkowego,

4)     Uchwała nr 149/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie sposobu finansowania legitymacji doradcy podatkowego
z wbudowanym  mikroprocesorem kryptograficznym,

5)     Uchwała nr 368/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie Regulaminu wydawania i używania legitymacji doradcy podatkowego wydawanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych,

6)     Uchwała nr 208/2005 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały nr 368/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie Regulaminu wydawania i używania legitymacji doradcy podatkowego wydawanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych,

7)     Uchwała nr 207/2005 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 149/2004 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie sposobu finansowania legitymacji doradcy podatkowego z wbudowanym mikroprocesorem kryptograficznym.

 

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WYGENERYJ WNIOSEK O WYDANIE KARTY LEGITYMACJI

HTML clipboard

Pliki do pobrania

Kalendarium

wrzesień 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x