KIDP
PŁATNOŚCI DORADCY PODATKOWEGO

1. Dane doradcy

Bład: wpisz poprawnie adres e-mail

2. Rodzaj płatności

Blad: wpisz poprawnie numer konta doradcy podatkowego

Wpisz ostatnie 12 cyfr numeru konta doradcy podatkowego przeznaczonego do wpłaty składek członkowskich.

3. Kwota płatności

Blad: proszę wpisać kwotę

(Jeżeli chcesz dokonać wpłaty o innej wysokości, zmień kwotę.)

© KIDP :: Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki :: powered by m-Doradca plus :: projekt i wykonanie BerMar multimedia