Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul.Towarowa 3 pok. 17-18
Olsztyn 10-416
Warmińsko-Mazurskie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 16.00
Telefon: (89) 532 04 13
E-mail: warminsko-mazurski@kidp.pl
WWW: http://warminsko-mazurski.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Tomasz Kaczyński (Przewodniczący)
Grzegorz Niezbecki(Zastępca Przewodniczącego)
Małgorzata Florysiak-Piotrowska (Sekretarz)
Małgorzata Sobieraj (Skarbnik)
Marcin Cichocki (Członek Zarządu)
Bogusława Komacha (Członek Zarządu)
Tomasz Rebell (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Beata Dudek
Jerzy Janowski
Piotr Juszczyk
Maciej Klimiuk
Zbigniew Tomkowicz
Tomasz Wandel