Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Jagiellońska 74
Kielce 25-734
Świętokrzyskie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 15.00
Telefon: (41) 345 38 10
E-mail: swietokrzyski@kidp.pl
WWW: http://swietokrzyski.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Czesław Kaczyński (Przewodniczący)
Andrzej Bator(Zastępca Przewodniczącego)
Zbigniew Hupa (Zastępca Przewodniczącego)
Radosław Maciej Pawłowski (Sekretarz)
Grażyna Sobolewska-Maszczyk (Skarbnik)
Sąd dyscyplinarny:
Grzegorz Grabowski
Dariusz Malinowski
Zbigniew Radek
Katrzyna Rydlewska