Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Informacje o regionalnym oddziale
Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Kombatantów 4 lok. 124 (I piętro)
Białystok 15-102
Podlaskie
Kontakt z biurem
Godziny pracy biura:
pon - czw 8:00-15:00, piątek 8:00-14:00
Telefon: (85) 745 19 10
E-mail: podlaski@kidp.pl
WWW: http://podlaski.kidp.pl
Zarząd regionu
Skład zarządu:
Dariusz Grabowski (Przewodniczący)
Wiesław Dąbrowski(Zastępca Przewodniczącego)
Monika Brzostowska (Zastępca Przewodniczącego)
Rafał Misojed (Sekretarz)
Grzegorz Jarosiewicz (Skarbnik)
Joanna Dąbrowska (Członek Zarządu)
Jadwiga Pogońska (Członek Zarządu)
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk (Członek Zarządu)
Sąd dyscyplinarny:
Bogdan Cichocki
Edyta Perkowska
Andrzej Marek Zembrowski