x x
x x

Szczegóły szkolenia / imprezy

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2022. PRZYGOTOWANIE DO ZEZNAŃ ROCZNYCH 2022. ZMIANY NA 2023. ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Kategoria: Bilansowe zamknięcie roku
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 10.0
Zgłoszenia: 35 / 45
Koszty:  325.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
325.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
500.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-02-04
Data zakończenia: 2023-02-05
Organizotor:  Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
KOMUNIKAT NR 2/2023
z dnia 13 stycznia 2023 roku

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP
serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie stacjonarne

1. Termin:   
Szkolenie w dniu 04.02.2023r.  godz. 9.30 - 15.30
Szkolenie w dniu 05.02.2023r.  godz. 9.30 - 15.00
2. Miejsce szkolenia:  
Hotel Heban, ul. Małe Garbary 7,  87-100 Toruń

 Szkolenie na temat:

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2022.
PRZYGOTOWANIE DO ZEZNAŃ ROCZNYCH 2022.
ZMIANY NA 2023. ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ.


prowadząca Anna Kędzierska-Adamczyk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

3. Program szkolenia

04.02.2023 (sobota)
09:30 - 15:30  Szkolenie
W trakcie przerwy kawowe, obiad

05.02.2023 (niedziela)
09:30 - 15:00  Szkolenie
W trakcie przerwy kawowe

Tematyka szkolenia:
1.    Zmiany w podatku PIT w działalności
a) możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania
b) zmiany w zakresie obowiązkowego raportowania PKPiR i ksiąg handlowych
c) zmiany w zakresie transakcji powyżej 15ooo i powyżej 20000 PLN
d) zmiany zasad opodatkowania wynajmu
e) zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
f) zmiany w podatku zryczałtowanym
2.    Wybór formy opodatkowania na 2023 rok – zagadnienia kluczowe, pułapki, konsekwencje.
3.    Składka zdrowotna – rozliczenie roczne.
a) Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.
b) „Powołanie” a składka zdrowotna po zmianach od 01.07.2022 – wyjaśnienia praktyczne.
c) Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- dla osób współpracujących
- dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
- dla twórców i innych grup
- składka zdrowotna dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
4.    Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym za 2022 rok.
5.    Ulgi i zwolnienia w zeznaniu rocznym – dochód
- zasady odliczania składki zdrowotnej
- zasady zaliczania do kosztów składki zdrowotnej
- prorodzinna
- zwolnienia z podatku – na powrót, 4 dzieci, senioralna
- preferencyjne zasady rozliczania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci – po zmianach w 2022 roku
- termomodernizacyjna
- na Internet
- IKZE
- rehabilitacyjna
- pałacyk plus
- badawczo-rozwojowa
- ip box
- na robotyzację
- na prototyp
- inne ulgi i odliczenia
6.    Odliczenia i zwolnienia w ryczałcie.
7.    Danina solidarnościowa.
8.    Terminy i zasady składania zeznań rocznych – usystematyzowanie wiadomości.
9.    Opodatkowanie wynagrodzeń.
a) Szybka powtórka zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01.07.2022
- nowa skala podatkowa
- nowa stawka podatku w umowach zryczałtowanych
- likwidacja ulgi dla klasy średniej
- likwidacja „rolowania” zaliczek
- podatek hipotetyczny
- ważne przepisy przejściowe.
b) Uchwalone zmiany w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku.
- nowe zasady procedowania z oświadczeniami i wnioskami osób zatrudnionych
- nowe zasady przekazywania i odwoływania powyższych wniosków
- doprecyzowanie zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych po ustaniu umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych
- częściowe zniesienie odpowiedzialności płatnika z tytułu błędnie ustalonej wysokości zaliczki od wypłaconych świadczeń
- zmiany zasad obniżania zaliczki o podatek z kwoty wolnej – rewolucja w stosowaniu
- możliwość wypłaty wynagrodzenia bez poboru zaliczki – warunki i konsekwencje
- nowe zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez płatnika
- nowe możliwości rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów
- inne drobne zmiany.
c) Zmiany w druku PIT 2(9) od 01.01.2023 roku (po kolejnych poprawkach)
- Zasady uwzględniania ulg – dla młodych, na powrót, 4 dzieci i senioralnej – przy ustalaniu zaliczki – po zmianach od 01.01.2022, 01.07.2022 i od 01.01.2023 roku.
- reguły stosowania ulgi dla młodych po kolejnych zmianach
- reguły stosowania ulgi na powrót po kolejnych zmianach
- reguły stosowania ulgi dla rodzica 4 dzieci po kolejnych zmianach
- reguły stosowania ulgi senioralnej po kolejnych zmianach
- niezbędna dokumentacja dla płatnika i dla podatnika.
d) Zmiany – „pakiet rodzicielski” a ich wpływ na zadania płatnika podatku od wynagrodzeń.
- powrót możliwości korzystania z preferencyjnego rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich konsekwencje dla płatnika
- likwidacja ulgi 1500 0d podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko
- zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania płatnika
- zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4.
10.    Szybkie omówienie zmian w ZUS i zasiłkach w 2023 roku.
11.    Planowane zmiany w podatku VAT.
12.    Panel dyskusyjny.


4. Opłata:

•        325,00 zł brutto (Cena za szkolenie dla doradcy niezalegającego ze składkami),
•        500,00 zł brutto (Cena za szkolenie dla pracownika oraz doradcy zalegającego ze składkami)

* Prosimy o sprawdzenie danych do faktury podanych w zgłoszeniu.

Noclegi prosimy organizować we własnym zakresie.5. Osoby biorące udział w szkoleniu zobowiązane są do posiadania przy sobie legitymacji doradcy podatkowego lub dowodu tożsamości.

6. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, zgłoszenia przyjmowane są do 02 lutego 2023r. Rejestracji prosimy dokonać za pośrednictwem portalu mDoradca.

7. Wpłat prosimy dokonywać na konto:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Oddział Kujawsko-Pomorski
mBank S.A.  11 1140 1124 0000 4004 3000 1012
W tytule przekazu/przelewu prosimy podać koniecznie:
Nazwisko, imię, numer wpisu doradcy
wraz z dopiskiem "Szkolenie – 4-5.02.2023"
 
Szanowni Państwo
- Przy zgłoszeniu w mDoradcy prosimy o sprawdzenie czy dane do wystawienia faktury są aktualne.
- Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
- Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.8. Zarząd informuje, że nie przewiduje możliwości zgłaszania bądź rezygnacji ze szkolenia w dniu jego przeprowadzenia. Jedyną formę zgłoszenia uczestnictwa określa pkt.6 niniejszego komunikatu.

9. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. Szkolenie przewidziano dla 45 osób.  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.

10. Zarząd informuje, że zgłoszenie jest podstawą do obciążenia, niezależnie od obecności na szkoleniu (uchwała Zarządu z dn. 7 maja 2008r.). W przypadku niezgłoszenia rezygnacji w określonym terminie oraz nieprzybycia na szkolenie doradca będzie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

11. Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doradcy podatkowi biorący udział w tym szkoleniu uzyskają 10 punktów. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Kategorie szkoleń

Kalendarium

marzec 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x