Szczegóły szkolenia / imprezy

Wpłaty obowiązkowe na PFRON oraz dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Łódź, 21.10.2019 r.)
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 16 / 30
Koszty:  160.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
160.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
320.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-10-21
Data zakończenia: 2019-10-21
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 21 października 2019 r (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Łódzkiego Oddziału KIDP, ul. Piotrkowska132 lok. 5.

Temat: „Wpłaty obowiązkowe na PFRON oraz dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.”

Wykładowca: Adam Hadław - dyrektor do spraw problematyki pracodawców oraz serwisu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, doradca zawodowy. Ekspert w zakresie: zatrudnienia osób niepełnosprawnych, konstruowania indywidualnych programów rehabilitacji, wydatkowania zakładowego funduszu rehabilitacyjnego oraz pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.


Plan szkolenia
1. Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych
2. Podstawowe pojęcia i definicje
• PFRON
• SODiR
• Pracodawca
• Osoba niepełnosprawna
3. Problemy interpretacji  orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy:
• organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności,
• zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,
• problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,
• problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,
• przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,
• ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
• problem osób z wykazywaniem schorzeń specjalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z 19 czerwca 2018 dotyczącym wydawania orzeczeń w związku ze schorzeniem 02-P
4. Obowiązkowe wpłaty na PFRON
• Ustalanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych
• Wyliczanie wysokości wpłaty
• Sposoby obniżania wpłat na PFRON
• Ulgi we wpłatach na PFRON
5. Zasady korzystania z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – wprowadzenie:
• podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania,
• na kogo przysługuje dofinansowanie z SODiR,
• efekt zachęty w świetle rozporządzenia KE 651/2014,
• wysokość dofinansowania SODiR,
• ustalanie kosztów płacy i ich limity, problem składki na SFWON
• procedura wnioskowania.
6. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:
• na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,
• na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
7. Wymogi w zakresie wypłacania wynagrodzeń pracownikom objętym dofinansowaniami:
• terminy wypłaty wynagrodzeń,
• forma wypłaty wynagrodzenia,
• szczególne formy rozliczania wynagrodzenia,
8. Wymogi w zakresie regulowania zobowiązań z tytułu składek ZUS i zaliczek na PDOF:
• terminy zapłaty składek,
• postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieterminowego regulowania należności,
9. Problem zobowiązań wobec PFRON przekraczających 100zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz sądach administracyjnych.
10. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy:
• przyczyny uznania przedsiębiorstwa za znajdujące się w trudnej sytuacji,
• postępowanie w sytuacji stwierdzenia trudnej sytuacji ekonomicznej u przedsiębiorcy.
11. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie:
• termin na złożenie wniosku o dofinansowanie,
• przywracanie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie,
• terminy składania korekt wniosków o dofinansowanie,
• termin na złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie wysokości dofinansowania,
12. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
13. Wstrzymywanie dofinansowań w związku z procedurą realizowanych czynności sprawdzających u pracodawcy:
• przyczyny wstrzymywania dofinansowań,
• zasadność postępowania PFRON w zakresie wstrzymywania dofinansowań,
• postępowanie pracodawcy wobec PFRON w przypadku wstrzymania dofinansowania.
14. Kontrole organów w zakresie uzyskanych dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w tym postępowanie sprawdzające i kontrolne.
15. Część praktyczna omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-D-P,
• omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy


Harmonogram spotkania:

9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.00 planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:

160 zł (brutto)

doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie

320 zł (brutto)

doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich

80 zł (brutto)

cena po rabacie dla doradców podatkowych, opłacających regularnie składki członkowskie, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego oraz aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego

384 zł (brutto)

pracownicy doradcy podatkowego

192 zł (brutto)

cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego opłacającego regularnie składki członkowskie


Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: 42 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 17.10.2019 r.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
· Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310,
02-362 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie dnia 21.10.2019 r.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP
Jerzy Dworakowski
Przewodniczący

Kategorie szkoleń

Kalendarium

lipiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x