Szczegóły szkolenia / imprezy

Dokumenty elektroniczne i obsługa E-PUAP w praktyce doradcy podatkowego. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty.
Kategoria: ePUAP
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 56 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-13
Data zakończenia: 2019-11-13
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program: 

 1. Wstęp - podstawy prawne dotyczące dokumentów elektronicznych i usług identyfikacji.
 2. Rodzaje podpisów elektronicznych funkcjonujących w polskim porządku prawnym.
 3. Weryfikacja podpisów elektronicznych - poradnik praktyczny.
 4. Dokumenty elektroniczne w przepisach Ordynacji podatkowej - podstawy :

1.       podania w formie elektronicznej,

2.       formaty danych zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjności,

3.       żądanie wydania kopii akt w formie elektronicznej,

4.       koszty wydania kopii akt sprawy.

 1. Doręczenia pism w formie elektronicznej w Ordynacji podatkowej :

1.       pojęcia dokumentu elektronicznego i kopii elektronicznej,

2.       doręczenia elektroniczne - zasady,

3.       elektroniczne doręczenia zastępcze,

4.       system EZD, a przepisy instrukcji kancelaryjnych organów podatkowych,

5.       moc prawna wydruku pisma wydanego w formie elektronicznej.

 1. Problemy związane z funkcjonalnością ePUAP w zakresie doręczeń elektronicznych - błąd wątkowania.
 2. Działania na dokumentach w skrzynce ePUAP i obsługa techniczna ePUAP - porady i wskazówki niezbędne dla doradcy podatkowego :

1.       tworzenie i usuwanie skrzynek,

2.       przenoszenie dokumentów między skrzynkami - poradnik praktyczny,

3.       rejestr zdarzeń.

 1. Uwierzytelnianie dokumentów elektronicznych - podstawy prawne i poradnik praktyczny.
 2. Pełnomocnictwo, a elektroniczny obieg dokumentów. Składanie i uwierzytelnianie pełnomocnictw szczególnych w formie skanu druku PPS-1 - poradnik praktyczny.
 3. Nowa usługa ePUAP w zakresie pełnomocnictw szczególnych - poradnik praktyczny.
 4. Zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od 31.05.2019 r. w zakresie obiegu dokumentów elektronicznych :

1.       ustawowe źródła zmian,

2.       nowe wymogi formalne pism procesowych,

3.       dostęp do akt sprawy w formie elektronicznej,

4.       wnoszenie pism do sądu w formie elektronicznej,

5.       uwierzytelnianie kopii dokumentów - problemy techniczne,

6.       udogodnienia prawne związane z elektroniczną formą komunikacji z sądem,

7.       doręczenia elektroniczne w komunikacji z sądem,

8.       wzory pism i wniosków związanych z elektroniczną komunikacją z sądem,

9.       obsługa PASSA (Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych),

10.   koszty związane z wyborem elektronicznej komunikacji z sądem.

 1. Odpowiedzi na pytania.

 

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener:  Marek Kwietko-Bębnowski

Doradca podatkowy prowadzący kancelarię od 28 lat. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej II, III, V i VI kadencji. Autor artykułów, glos i opinii o tematyce podatkowej (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Glosa, Monitor Podatkowy, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Doradca Podatkowy, Radca Prawny, etc.). Autor i współautor książek o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca (ponad 1000 godzin przeprowadzonych wykładów i szkoleń).


 

Termin i miejsce:

13.11.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

 

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, Katowice

 

 


 

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

 http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3855

do dnia 7 listopada 2019 r.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kalendarium

lipiec 2020
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x