Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Komisje
Obsługa Krajowej Rady Doradców Podatkowych

W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje spośród swoich członków komisje.
(§ 27 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - treść ujednolicona uchwałą nr 236/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KIDP)
» Komisja do spraw Ochrony Danych Osobowych KIDP
» Komisja Informatyzacji
» Komisja Prawna, Współpracy z Organami Państwa
» Komisja Finansowa
» Komisja Rozwoju i Promocji Zawodu
» Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych
» Komisji Współpracy z Regionami
» Komisja Współpracy Międzynarodowej
» Komisja Ofert
» Zespół Odwołań
» Komisja do spraw mediacji
» Komisja do spraw doskonalenia zawodowego i szkoleń