x x
x x

Komisja do spraw doskonalenia zawodowego i szkoleń

Skład Komisji
x
Krystyna Waga
04791
PRZEWODNICZĄCA
region: Zachodniopomorski
x
Iwona Biernat-Baran
12273
region: Małopolski
x
Marzena Maria Ćwioro
03692
region: Śląski
x
Tomasz Gawron
10002
region: Dolnośląski
x
dr Anna Leszczyńska
02492
region: Łódzki
x
Wanda Halina Nowak
09556
region: Śląski
x
Iwona Skrok
10432
region: Lubelski
x
Radomir Maria Szaraniec
11138
region: Małopolski
x
Andrzej Franciszek Świderek
04011
region: Podkarpacki
x
Katarzyna Ziółkowska-Bródka
10576
region: Zachodniopomorski
Informacje o komisji
Zadania Komisji do spraw doskonalenia zawodowego i szkoleń:

1) organizacja i przygotowanie kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego,
2) koordynacja szkoleń organizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP,
3) współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
4) inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia,
5) opracowywanie standardów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją do spraw doskonalenia zawodowego i szkoleń:

Magdalena Gawlikowska - e-mail: magdalena.gawlikowska@kidp.pl tel. 694 457 071

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x