x x
x x

Komisja Informatyzacji

Skład
x
Jarosław Wiśniewski
00298
PRZEWODNICZĄCY
region: Śląski
x
Michał Laskowski
11626
region: Podlaski
x
dr Katarzyna Pawłowska
11638
region: Wielkopolski
x
Radomir Maria Szaraniec
11138
region: Małopolski
x
Andrzej Franciszek Świderek
04011
region: Podkarpacki
Informacje o komisji
Zadania Komisji Informatyzacji KRDP:

1) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania i zapewnienia należytego poziomu informatyzacji oraz cyfryzacji Izby poprzez:
- integrację, unifikację systemów informatycznych,
- zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Izby z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz wymagań technicznych,
2) rozwijanie narzędzi teleinformatycznej komunikacji pomiędzy organami i członkami Izby,
3) rozwijanie produktów i narzędzi teleinformatycznych służących promocji zawodu doradcy podatkowego oraz usług doradztwa podatkowego,
4) podejmowanie innych czynności służących informatyzacji i teleinformatyzacji Izby.Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Informatyzacji KRDP

Justyna Seweryn - e-mail: justyna.seweryn@kidp.pl tel. 693 920 680

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x