x x
x x

Komisji Współpracy z Regionami

Skład Komisji
x
Paweł Trojanek
01960
PRZEWODNICZĄCY
region: Mazowiecki
x
Michał Marcin Cielibała
08015
region: Świętokrzyski
x
Marzena Maria Ćwioro
03692
region: Śląski
x
dr Anna Leszczyńska
02492
region: Łódzki
x
Wanda Halina Nowak
09556
region: Śląski
x
Radomir Maria Szaraniec
11138
region: Małopolski
x
Iwona Wojsław
01908
region: Śląski
x
Sebastian Ząbczyk
12460
region: Dolnośląski
x
Katarzyna Ziółkowska-Bródka
10576
region: Zachodniopomorski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Współpracy z Regionami KRDP:

1. Opracowanie propozycji działań zmierzających do ponadregionalnej integracji środowiska doradców podatkowych,
2. Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
3. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystywaniem nowoczesnych form kształcenia,
4. Opracowywanie standardów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć Rady w zakresie zwoływania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasad powoływania, odwoływania i uzupełnianie wyboru podczas tych zgromadzeń,
6. Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie niezastrzeżonym dla innych komisji.


Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Współpracy z Regionami KRDP
Justyna Seweryn - e-mail: justyna.seweryn@kidp.pl tel. 693 920 680

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x