x x
x x

Komisja Finansowa

Skład Komisji
x
dr Katarzyna Pawłowska
11638
PRZEWODNICZĄCA
region: Wielkopolski
x
Grażyna Barbara Dekańska
07752
region: Kujawsko-Pomorski
x
Tomasz Gawron
10002
region: Dolnośląski
x
Mariusz Gendera
00916
region: Lubuski
x
Przemysław Jakub Hinc
10223
region: Wielkopolski
x
Michał Laskowski
11626
region: Podlaski
x
dr Anna Leszczyńska
02492
region: Łódzki
x
Rafał Mikołajewski
11534
region: Kujawsko-Pomorski
x
Piotr Orzeł
09891
region: Lubelski
x
Sławomir Piotr Sadocha
06078
region: Warmińsko-Mazurski
x
Ewa Stolarczyk
11051
region: Warmińsko-Mazurski
x
Radomir Maria Szaraniec
11138
region: Małopolski
x
Andrzej Franciszek Świderek
04011
region: Podkarpacki
x
Sebastian Ząbczyk
12460
region: Dolnośląski
x
Krystyna Waga
04791
region: Zachodniopomorski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Finansowej KRDP:

1. Opiniowanie i przedstawienie Radzie stanowisk Komisji w sprawie przekazywanych przez inne komisje projektów uchwał wywołujących istotne skutki finansowe,
2. Rekomendowanie Radzie projektów planów przychodów i wydatków Izby,
3. Stała współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną KIDP.


Pracownicy Biura KIDP współpracujący z Komisją Finansową:

Anna Ositek - e-mail: anna.ositek@kidp.pl tel.
694 457 072

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x