x x
x x

Komisja Prawna, Współpracy z Organami Państwa

Skład Komisji
x
Tomasz Rolewicz
10440
PRZEWODNICZĄCY
region: Mazowiecki
x
Iwona Biernat-Baran
12273
region: Małopolski
x
Damian Groński
10167
region: Mazowiecki
x
Przemysław Jakub Hinc
10223
region: Wielkopolski
x
dr Katarzyna Weronika Knawa
10759
region: Małopolski
x
Karolina Kruś
11327
region: Dolnośląski
x
Joanna Krzemińska
09937
region: Mazowiecki
x
Stanisław Kutniewski
06294
region: Pomorski
x
Andrzej Ladziński
10051
region: Mazowiecki
x
Sławomir Piotr Sadocha
06078
region: Warmińsko-Mazurski
x
Iwona Skrok
10432
region: Lubelski
x
Mateusz Stańczyk
11653
region: Mazowiecki
x
Radomir Maria Szaraniec
11138
region: Małopolski
x
Krzysztof Wiśniewski
11218
region: Łódzki
x
Sebastian Ząbczyk
12460
region: Dolnośląski
Informacje o komisji
Zadania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP:

1. Sporządzanie opinii projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego.
2. Wskazywanie wadliwych przepisów prawa a także wadliwości w ich stosowaniu.
3. Udział przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w uzgodnieniach międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym, w tym udział w pracach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu.
4. Przygotowywanie propozycji zmian przepisów o doradztwie podatkowym.
5. Rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących realizacji zadań określonych w pkt 1) i 2).
6. Wykorzystanie środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem prawa podatkowego i jego zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
7. Dążenie do wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków Izby, na zasadach ich społecznego i dobrowolnego udziału, w celu zapewnienia wykonywania obowiązku opiniowania aktów prawnych.
8. Weryfikacja uchwał Zarządów Regionalnych Oddziałów Izby pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, Statutem KIDP oraz innymi uchwałami Zjazdu.

Pracownik Biura KIDP współpracujący z Komisją Prawną i Współpracy z Organami Państwa KRDP:

Dominika Sułecka-Tosza - e-mial: dominika.sulecka@kidp.pl tel. 694 457 069


Inne informacje

Kalendarium

marzec 2023
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja
akcja

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x