Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Kalendarium KIDP (2023-05-25)
Ilość: 6
Rok:
widok:
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 3188).
25 Maja 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 3188).
TRWA OD: 2023-05-12 DO 2023-05-26
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3191).
25 Maja 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3191).
TRWA OD: 2023-05-15 DO 2023-05-29
Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk nr 3240).
25 Maja 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk nr 3240).
TRWA OD: 2023-05-18 DO 2023-06-01
Poselski projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
25 Maja 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
TRWA OD: 2023-05-23 DO 2023-06-06
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.
25 Maja 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.
TRWA OD: 2023-05-24 DO 2023-05-29
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Janusz Cichoń).
25 Maja 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Janusz Cichoń).
TRWA OD: 2023-05-25 DO 2023-06-08