Wydruk wygenerowano ze strony https://kidp.pl/
Kalendarium KIDP (2023-04-28)
Ilość: 4
Rok:
widok:
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców UD497.
28 Kwietnia 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców UD497.
TRWA OD: 2023-04-13 DO 2023-05-04
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
28 Kwietnia 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
TRWA OD: 2023-04-18 DO 2023-05-02
Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
28 Kwietnia 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
TRWA OD: 2023-04-24 DO 2023-05-08
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (druk nr 3176).
28 Kwietnia 2023 | Warszawa | KONSULTACJE AKTÓW PRAWNYCH
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 3176).
TRWA OD: 2023-04-27 DO 2023-05-11