x x
x x

Depesza PAP o Dniu Doradcy Podatkowego na Mazowszu

Polska Agencja Prasowa opublikowała depeszę „Wszelkie inicjatywy gospodarcze należy zaczynać w kancelarii doradcy podatkowego” i film z uroczystości obchodów Dnia Doradcy Podatkowego w Filharmonii Narodowej, zorganizowanych przez Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W całym kraju trwają uroczystości związane z obchodami Dnia Doradcy Podatkowego. Jest to doskonały okres aby podkreślić rolę i rangę zawodu oraz pokazać działania samorządu doradców podatkowych.

11 maja obchodzony jest Dzień Doradcy Podatkowego - zawodu zaufania publicznego wykonywanego przez ponad 9 tysięcy osób w Polsce. Samorząd zawodowy działa w Polsce od 21 lat. Z okazji rocznicy przedstawiciele tej profesji z Mazowsza spotkali się w Filharmonii Narodowej. Uroczystość relacjonowała Polska Agencja Prasowa.

- Skorzystanie z usług doradcy podatkowego jest najlepszą gwarancją tego, że podatnicy przedostaną się przez „gąszcz” skomplikowanych i niejasnych przepisów i zapłacą dokładnie tyle podatku, ile jest wymagane zgodnie z przepisami prawa -napisano w depeszy Polskiej Agencji Prasowej.

Obecnie trwają prace nad ordynacją podatkową i założeniami ogólnymi prawa podatkowego. Przedstawiciele KRDP postulują, by m. in. uporządkować kwestie dotyczące procedury podatkowej i zredukować w ustawach regulujących materialne prawo podatkowe przepisy o charakterze technicznym i proceduralnym.

„Polski system podatkowy to zbiór niespójnych i przypadkowych regulacji. Ustawy podatkowe zawierają zbyt wiele przepisów technicznych i proceduralnych” - powiedziała prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Jak podkreśliła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, znaczną część ustaw podatkowych należy napisać od nowa, tak by były one czytelne i przejrzyste dla polskiego podatnika. Nie oznacza to totalnej rewolucji, bo wiele regulacji powinno pozostać w niezmienionym kształcie, natomiast należy je „wewnętrznie” uporządkować. Zaznaczyła też, że w ciągu najbliższych lat rola doradcy podatkowego nie ulegnie zmianie.

„Nadal będziemy prowadzić polskiego podatnika poprzez meandry prawa podatkowego, po to żeby mógł podejmować racjonalne decyzje gospodarcze” - powiedziała. Przedsiębiorca powinien korzystać z pomocy doradcy, który jest w stanie ocenić skutki podatkowe wdrażanych rozwiązań i podpisywanych umów.
 

Hanna Szarpak, wiceprzewodnicząca Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zaznaczyła, że obecnie w polskim systemie podatkowym występują dwie tendencje. Pierwsza z nich dotyczy jego uszczelnienia poprzez wprowadzenie represyjnych środków za nieprzestrzeganie przepisów. Natomiast druga skupia się na kreowaniu przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, którzy chcą się rozwijać, inwestować i tworzyć miejsca pracy.

„Doradcy podatkowi widzą, że trzeba działać tak, aby represyjne działania aparatu skarbowego dosięgały tylko przestępców, którzy świadomie nadużywają systemu podatkowego, aby wyłudzić pieniądze dla siebie. Z drugiej strony uczciwych podatników trzeba chronić, pomagać im wypełniać obowiązki podatkowe, zmniejszać biurokrację” - powiedziała Hanna Szarpak. Dodała, że zmiany związane z wynagrodzeniami urzędników administracji skarbowej również przyczyniłyby się do stworzenia przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców.

Głos zabrali także: dr Agnieszka Zasikowska, Andrzej Kapczuk i Jan Wasilewski.

Zapraszamy do lektury depeszy  oraz obejrzenia filmu:

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/97908,25,wszelkie-inicjatywy-gospodarcze-nalezy-zaczynac-w-kancelarii-doradcy-podatkowego

Na podstawie depeszy PAP napisali m.in.:

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/756649,Dzieki-doradcom-podatkowym-biznes-moze-rozwijac-sie-bezpiecznie.html?force=1

http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przedsiebiorcy-powinni-korzystac-z-pomocy-doradcow-podatkowych

Informacje odnotowano także na portalach społecznościowych:

www.facebook.com | 15 maj 2017 | Centrum Prasowe PAP
Nowość
Samorząd zawodowy doradców podatkowych działa w Polsce już 21 lat! Z tego powodu przedstawiciele tej profesji (ponad 9 tysięcy osób w Polsce spotkali się w Filharmonia Narodowa w Warszawie, aby podsumować bogaty dorobek  i wymienić się doświadczeniami.
 


Uwaga: Film pod wskazanym linkiem będzie aktywny tylko przez tydzień. Proszę o zapisanie na własnych komputerach.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2017-05-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x