x x
x x

Cykl KIDP w Rzeczpospolitej - Interpretacje: Będzie się działo, ale bez rewolucji

„Projektowana regulacja urzędowych interpretacji prawa podatkowego opiera się na dotychczasowych konstrukcjach prawnych (nie ma rewolucji), które próbuje poprawić, a do tego dorzuca kilka nowinek (więc będzie się działo)” – napisał prof. dr. hab. Wojciech Morawski z Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w artykule, który ukazał się na łamach Rzeczpospolitej. To kolejny artykuł z cyklu zapowiadającego konferencję KIDP pod patronatem „Rzeczpospolitej", która odbędzie się 9 października br. w Warszawie. Prof. Wojciech Morawski będzie jednym z panelistów tej konferencji.

„Regulacje te są rozrzucone w kilku miejscach projektowanej ustawy. Wszystko zaczyna się w art. 16 w rozdziale 2 „Zasady ogólne prawa podatkowego. Przepisy ogólne". To zachęcający początek, gdy prawodawca deklaruje: „Organy podatkowe udzielają zobowiązanemu informacji i wspierają go w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu jego obowiązków i korzystaniu z praw", i podnosi to stwierdzenie do rangi zasady ogólnej. Możliwe, że przepis ten stanie się dyrektywą wykładni przepisów o interpretacjach podatkowych, użyteczną zawsze, gdy pojawią się wątpliwości, czy należy wydać interpretację lub/czy przyznać podatnikowi ochronę z niej wynikającą” – napisał prof. Wojciech Morawski.

„Następnie prawodawca wraca do kwestii udzielania informacji w rozdziale 5 „Prawo do informacji i wsparcia". Art. 42 powiela w istocie treść art. 16, bo deklaruje, że „organy podatkowe udzielają zobowiązanemu wsparcia w samodzielnym, prawidłowym i dobrowolnym wykonywaniu obowiązków i korzystaniu z praw. (...) udzielają informacji o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w sytuacji zobowiązanego oraz informacji o charakterze ogólnym" – poinformował prof. Morawski.

„Dopiero art. 44 wskazuje formy otrzymywania od organów owych informacji. A dziać się to będzie poprzez: 1) informację telefoniczną KIS, 2) interpretacje ogólne, 3) interpretacje indywidualne, 4) informacje ogólne, 5) objaśnienia podatkowe, 6) pisemne wyjaśnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 7) opinie zabezpieczające. Szkoda, że w przepisie zgubiono porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych, ale to tylko przeoczenie, gdyż odnajdują się w art. 556–572” – ocenił autor artykułu.

„Nowością są „informacje ogólne". Będą wydawane z urzędu po istotnej zmianie lub wprowadzeniu nowych przepisów prawa podatkowego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych bez zbędnej zwłoki, także przed ich wejściem w życie. Mają wyjaśniać, jak przepisy te wpływają na prawa i obowiązki podatnika (art. 510). Będzie to prawdopodobnie najważniejszy dokument wydawany przez ministra finansów, ważniejszy nawet niż ustawa, do której będzie się odnosił. Podatnik, który skorzysta z informacji ogólnych, będzie bowiem chroniony tak jak podatnik, który stosuje się do interpretacji ogólnej” – poinformował prof. Morawski.

„Mam pewne zastrzeżenia do tego rozwiązania. Oznacza przecież, że za kilka lat podatnicy skompletują biblioteczkę informacji ogólnych dotyczących znacznej części przepisów prawa podatkowego. I to ta biblioteczka może być często ważniejsza niż ustawa, bo jeżeli minister nie zauważy skutku zmiany przepisów, to podatnik chyba nie będzie już musiał czytać ustawy...” – podsumował prof. Wojciech Morawski.

Autor jest prof. dr. hab. z Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i weźmie udział w konferencji KIDP „XX lat Ordynacji podatkowej. Czas na nową?” w panelu „Niewładcze/alternatywne metody załatwiania sporów – krok w dobrym kierunku”.

W wersji internetowej artykuł ma tytuł: „Nowa ordynacja podatkowa - jak będą wyglądały interpretacje”.

https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/309219983-Nowa-ordynacja-podatkowa---jak-beda-wygladaly-interpretacje.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-09-21 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x