x x
x x

Przewodnicząca KRDP wzięła udział w debacie zorganizowanej przez DGP na temat reformy administracji skarbowej

x

Przewodnicząca KRDP wzięła udział w debacie zorganizowanej przez DGP  na temat reformy administracji skarbowej „Fiskus przed reformą,. Spór o tempo i kierunek zmian” – pod takim tytułem ukazał się w dzienniku Gazeta Prawna tekst napisany na podstawie dyskusji, w której udział wzięła m.in. prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
 „Jako Krajowa Izba Doradców Podatkowych, ale wsparta także głosem środowiska naukowego (przy Izbie działa rada naukowa złożona z 13 profesorów prawa i ekonomii) uważamy, że być może idea jest dobra. Celowo używam sformułowania „być może”, ponieważ wcześniej nie mieliśmy możliwości zapoznania się z założeniami do ustawy. To pokazuje, jak bardzo wadliwy jest proces tworzenia prawa w Polsce” – mówiła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. Podkreśliła, że wszystkie dyskusje powinny rozpoczynać się od przedstawienia założeń oraz szerokiej konsultacji ze środowiskiem praktyków i teoretyków.
„Nie może być tak, że bardzo istotne projekty prac legislacyjnych zaczynają swój byt od przedstawienia gotowych już poselskich projektów ustaw. Jeżeli ma to być Krajowa Administracja Skarbowa z prawdziwego zdarzenia, to brakuje nam projektów aktów wykonawczych, a w zakresie przepisów proceduralnych jednoznacznego stwierdzenia, czy postępowanie podatkowe będzie dwuinstancyjne - tak jak to jest do tej pory przewidziane w Konstytucji i Ordynacji podatkowej (nie wiem, czy nadal będzie ona obowiązywać, czy zostanie uchylona). Z części projektowanych przepisów wynika bowiem, że w gruncie rzeczy będzie ono jednoinstancyjne, ponieważ ten sam organ będzie rozpatrywał sprawę dwukrotnie” – mówiła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic. Podkreśliła, że jeżeli mówimy o administracji podatkowej, to pamiętajmy, że katalog należności publicznoprawnych jest bardzo szeroki i istnieją także podatkowe dochody jednostek samorządu terytorialnego. Projektodawca zupełnie o tym zapomina. „Jeżeli w przepisach dotyczących funkcjonowania organów pobierających państwowe podatki i należności celne będzie przewidziane postępowanie jednoinstancyjne, to co stanie się w samorządach? Czy zamierzamy zlikwidować samorządowe kolegia odwoławcze? – pytała Przewodnicząca KRDP. „ Należy pamiętać, że jeżeli wprowadzamy reformy, muszą być one kompleksowe. Nie może być tak, że w różnych podatkach postępowania będą prowadzone w oparciu o inne reguły” – stwierdziła prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic.
Wskazała, że jeżeli zaś chodzi o Służbę Celną, to pobiera ona prawie 1/3 dochodów naszego budżetu, bo ponad 90 mld zł. I co ważne funkcjonuje prawidłowo.
„W sprawozdaniu z działalności sądów administracyjnych przedłożonym na Zgromadzeniu Ogólnym sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozstrzygnięcia wydawane przez funkcjonariuszy Służby Celnej oceniane były najlepiej ze wszystkich, bowiem 97 proc. spraw, które trafiają do sadów administracyjnych zostaje utrzymanych w mocy. Apelowałabym, żeby nie psuć tego, co dobre. Poza tym Służba Celna ma dopracowane systemy informatyczne kompatybilne z tymi, które obowiązują w innych krajach UE- stwierdziła Przewodnicząca KRDP.
„Ministerstwo Finansów chce utworzyć jednolitą Krajową Administrację Skarbową do poboru podatków oraz kontroli. Nie widzę innej drogi” - mówiła Honorata Łopianowska, dyrektor departamentu reformy administracji skarbowej w MF podczas dyskusji.

W debacie udział wzięli także:
Leszek Grzybowski, zastępca dyrektora Departamentu Reformy Skarbowej w MF Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL Jacek Kraj, Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
Piotr Gołdyn, prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji

Więcej:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/953171,fiskus-przed-reforma-spor-o-tempo-i-kierunek-zmian.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2016-06-20 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x