x x
x x

VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - transmisja

x

W piątek 14 stycznia 2022 roku w Warszawie rozpoczyna obrady VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - najwyższy organ KIDP zwoływany co 4 lata. W trakcie trwającego 3 dni posiedzenia, zostaną wybrane nowe organy samorządu doradców podatkowych, w tym zostanie powołany nowy skład Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Wśród członków KRDP delegaci wybiorą nowego przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


Obrady Zjazdu będą transmitowane na kanale YouTube Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
https://youtu.be/ymG8n9emDwc


Planowany porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych


Dzień I - 14 stycznia 2021 roku (piątek)


godz. 11.00 - Część oficjalna
- Przywitanie gości i delegatów oraz wystąpienie powitalne Przewodniczącego KRDP,
- Wystąpienia gości,
- Wręczenie odznaczeń samorządowych.
Przerwa na lunch (13.00 – 14.00)
godz. 14.00 - Obrady Zjazdu
1. Przyjęcie regulaminu Zjazdu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybory Prezydium Zjazdu.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór pozostałych komisji zjazdowych.
6. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów.
7. Dyskusja nad Sprawozdaniami kadencyjnymi ustępujących organów.
8. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań ustępujących organów oraz udzieleniu absolutorium KRDP.

Dzień II – 15 stycznia 2021 roku (sobota)


godz. 9.30 - Obrady Zjazdu c.d.
1. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu.
2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu.
3. Podjęcie uchwał o liczebności organów Izby, a także liczbie zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
4. Wybory:
a. organów Izby, o których mowa w art. 49 ust.1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym,
b. Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
5. Głosowania uchwał Zjazdu.
6. Ogłoszenie wyników wyborów:
a. organów Izby, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o doradztwie podatkowym,
b. Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Dzień III – 16 stycznia 2021 roku (niedziela)


godz. 9.30 - Obrady Zjazdu c.d.
1. Wybory Przewodniczącego KRDP spośród członków KRDP.
2. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu - cd.
3. Głosowania uchwał Zjazdu – cd.
4. Ogłoszenie wyników wyborów Przewodniczącego KRDP.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad. 

DATA PUBLIKACJI: 2022-01-14 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x