x x
x x

KIDP na obradach CFE Tax Advisers Europe w Turynie

x

Przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych biorą udział w obradach CFE Tax Advisers Europe, europejskiej organizacji zrzeszającej samorządy i stowarzyszenia doradców podatkowych z 24 państw europejskich.

Przedstawiciele KRDP biorą udział w konferencji Global Tax Advisers Platform oraz posiedzeniach CFE. Celem Konferencji GTAP są kwestie interesujące wszystkich doradców podatkowych funkcjonujących w transgranicznym, coraz bardziej globalnym i zautomatyzowanym społeczeństwie napędzanym przez nowe technologie. Eksperci zabiorą głos w czterech panelach tematycznych: o ewolucji i przyszłości tematów globalnej polityki podatkowej, podatku dochodowym od osób prawnych i VAT, globalnym zawodzie doradcy podatkowego i modelach biznesowych oraz stabilności podatkowej.

W trakcie posiedzenia CFE reprezentanci KRDP biorą udział w spotkaniach organów i komitetów technicznych CFE. Anna Misiak jedyna osoba z Polski będąca członkiem władz tej organizacji bierze udział w posiedzeniu europejskiego zarządu CFE oraz komitetu Professional Affairs Committee, Mariusz Cieśla oraz Mateusz Stańczyk w spotkaniu Fiscal Committee, a Michał Laskowski w posiedzeniu Tax Technology Committee. Przedstawiciele KRDP reprezentują Polskę na Walnym Zgromadzeniu CFE, które odbędzie się w 4 października.

Professional Affairs Committee zajmuje się zagadnieniami mającymi wpływ na funkcjonowanie zawodu doradztwa podatkowego w Europie poprzez m.in. współpracę i przedstawienie stanowisk dotyczących wpływu zmian w podatkach na funkcjonowanie zawodu doradcy podatkowego. Komitet aktywnie współpracuje z Komisją Europejską oraz OECD. Tax Technology Committee został powołany w ubiegłym roku jako odpowiedz na wzrastające znaczenie „digital taxation”. Jego celem jest skupienie się na działaniach zmierzających do rozpoznania i sygnalizowania najlepszych rozwiązań wspomagających podatki i technologię.

Po raz pierwszy w pracach na forum międzynarodowym CFE udział weźmie Bartosz Kubista. Najmłodszy członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych został dwa tygodnie temu wybrany na polskiego przedstawiciela w New Tax Professionals Committee – grupie młodych doradców podatkowych działającej przy CFE. W ramach prac komitetu, Bartosz Kubista będzie zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z dostępem i wykonywaniem zawodu przez doradców podatkowych rozpoczynających pracę w zawodzie oraz ich pozycji wśród europejskich samorządów doradców podatkowych.

CFE Tax Advisers Europe jest europejską organizacją zrzeszającą narodowe organizacje i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości państw europejskich z siedzibą w Brukseli. Została założona w 1959 r. Obecnie obejmuje 30 narodowych organizacji doradców podatkowych z 24 państw Europy, grupujących łącznie ponad 200 tysięcy czynnych doradców podatkowych. Głównym celem CFE jest zrzeszenie wszelkich organizacji doradców podatkowych ze wszystkich państw europejskich i obrona interesów tej grupy zawodowej oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez doradców podatkowych. CFE dąży do koordynacji i rozwoju prawa podatkowego w Europie oraz promuje koordynację przepisów krajowych, które regulują i zabezpieczają zawód doradcy podatkowego. W Turynie organizacja obchodzi swoje 60-lecie. Patronat nad tym wydarzeniem objął Parlament Europejski.

DATA PUBLIKACJI: 2019-10-04 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x