x x
x x

PAP: Bezpieczny start w biznesie tylko z doradcą podatkowym

x

Już wiele tysięcy osób rozpoczynających działalność gospodarczą skorzystało z darmowych konsultacji z doradcami podatkowymi, którzy biorą udział w akcji "Start Biznes". Kandydaci na przedsiębiorców dowiadują się m.in. jak rozpocząć działalność gospodarczą i jaką wybrać formę opodatkowania. Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych nawiązują stałą współpracę z samorządami miast i gmin. Do Akcji Start Biznes przystąpiło już ponad 500 kancelarii doradztwa podatkowego – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

„Do zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Akcji „Start Biznes” przystąpiło już wiele oddziałów KIDP. Niektórym udało się nawiązać stałą współpracę z samorządami miast i gmin. Akcja się intensywnie rozwija i przynosi wiele korzyści początkującym przedsiębiorcom” – stwierdziła Ewa Szypowicz, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
„Już ponad 500 kancelarii doradztwa podatkowego, z czego aż 78 stanowią kancelarie z województwa wielkopolskiego, zdecydowało się na udział w akcji „Start Biznes” – dodała Ewa Szypowicz, pomysłodawczyni tej akcji.
„Doradcy podatkowi przynależący do naszego Oddziału chętnie biorą udział w organizowanym przez nas cyklu bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury związane z Akcją „Start Biznes” polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą” – poinformował Marek Hoffman, Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Wielkopolski Oddział współpracuje z wieloma Instytucjami (patrz: załącznik).
„W 2017 roku w ramach promocji zawodu przekazaliśmy do Urzędów potykacze reklamowe oraz materiały promujące Akcję „Start Biznes”. Chcąc dotrzeć do jak największego grona osób rozpoczynających działalność gospodarczą materiały promocyjne przekazaliśmy także poniższym Uczelniom Wyższym: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa” – stwierdził Marek Hoffman.
Doradca podatkowy Zofia Walendowska udzielająca porad w ramach Akcji „Start Biznes” w Urzędzie Miasta w Ostrowie Wielkopolskim i w Urzędzie Gminy w Przygodzicach podkreśliła, że porady są niezbędne, ponieważ początkujący przedsiębiorcy nie mają wiedzy prawnopodatkowej, często mylą nawet zasady opodatkowania VAT z podatkiem dochodowym, a trzeba wiedzieć, że to są dwa odrębne systemy.
„Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą potrzebują wsparcia prawnego i my doradcy podatkowi wpisujemy się w te potrzeby” - stwierdziła Zofia Walendowska. „Rozmawiamy, objaśniamy, kierujemy przyszłego przedsiębiorcę do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, pomagając przy wypełnianiu wszystkich dokumentów. Przedsiębiorcy otrzymują od nas plik dokumentów wygenerowany elektronicznie. Warto podkreślić, że jest teraz taka możliwość, aby od razu zarejestrować się dla potrzeb VAT i ZUS. Można już od razu wygenerować dokumenty: VATR i ZFA oraz ZUA” – stwierdziła Zofia Walendowska. „A najważniejsza sprawa to pomoc w wyborze korzystnej formy opodatkowania, bo to ma ogromny wpływ na wysokość płaconego podatku dochodowego” – dodała Zofia Walendowska. Przyszły przedsiębiorca musi tylko udać się do Urzędu Miasta lub Gminy i złożyć własnoręczny podpis.

„Po porady przychodzą osoby o różnym stopniu świadomości podatkowej. Czasem nie odróżniają podstawowych kwestii. Zdarzają się np. osoby powracające z zagranicy z zamiarem otworzenia działalności gospodarczej i zupełnie nie są one zorientowane w polskich przepisach podatkowych” – stwierdziła Urszula Radniecka, doradca podatkowy, Rzecznik Dyscyplinarny KIDP. „Przykładowy problem z ostatniej konsultacji to czy przychody z najmu mają być opodatkowane ryczałtem czy w ramach działalności gospodarczej. Osoba pytająca chce dom wynająć osobie prowadzącej działalność gospodarczą na mieszkania dla pracowników. W trakcie rozmowy okazuje się, że to tylko część domu. Uznałam, że nie ma to wymiaru wielokrotności i zaleciłam ryczałt, korzystniejszą formę” – podkreśliła Urszula Radniecka. „Ważne są zatem szczegóły stanu faktycznego, które czasem wychodzą dopiero w dłuższej rozmowie z doradcą podatkowym. Porada nie może być pochopna” – dodała Urszula Radniecka.

Łódzki Oddział KIDP

Intensywnie w Akcji „Start Biznes” uczestniczy Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Do programu zgłosiło się 27 doradców podatkowych z łódzkiego regionu. W ramach tej akcji podjęto współpracę w oparciu o zawarte umowy z Urzędem Miasta Zgierza i Urzędem Miasta Bełchatowa.
W UM w Zgierzu od 2015 roku w wyznaczone dni dyżurują doradcy podatkowi udzielając porad przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
Natomiast w Urzędzie Miasta Bełchatowa w określone dni odbywają się dyżury doradców podatkowych jak i uczestniczą też w większych spotkaniach, w których oprócz doradców podatkowych pomocy przedsiębiorcom udzielają również przedstawiciele ZUS, Biura Pracy i innych organizacji.
„O akcji „Start Biznes” i współpracy z doradcami podatkowymi w ramach podpisanego porozumienia, mogę wypowiedzieć się tylko w samych superlatywach. Nasi rodzimi przedsiębiorcy bardzo sobie chwalą tę współpracę” – stwierdził Mariusz Miśkiewicz, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierz. „Nawet taka zwykła rozmowa daje dużo przedsiębiorcom, którzy nie nadążają za przepisami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej akcji i docelowo planujemy tę współpracę rozszerzać. Organizujemy różne imprezy związane z rozwojem przedsiębiorczości i chcielibyśmy żeby doradcy podatkowi mogli być obecni i służyli swoją wiedzą właśnie podczas takich imprez. Przykładowo organizujemy śniadania biznesowe dla przedsiębiorców i chcemy aby doradcy podatkowi brali w nich udział, żeby przedsiębiorcy mogli spotkać się z doradcą podatkowym i porozmawiać. Taka rozmowa daje przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa” – podkreślił Mariusz Miśkiewicz.
Już od ponad pół roku, na mocy podpisanego 26 lipca 2018 roku przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Mariolę Czechowską porozumienia, przedsiębiorcy z terenu Bełchatowa mogą bezpłatnie korzystać z usług doradcy podatkowego. To kolejne z podejmowanych przez samorząd działań zmierzających do wspierania lokalnego biznesu. Dzięki współpracy z Łódzkim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby dopiero myślące o założeniu własnej działalności gospodarczej, mogą nieodpłatnie uzyskać porady z zakresu prawa podatkowego.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, przedsiębiorczy bełchatowianie mogą raz w miesiącu korzystać z pomocy przy rozpoczęciu działalności, a także liczyć na wsparcie polegające na udzieleniu profesjonalnej i kompleksowej informacji podatkowej. W konsekwencji tych cyklicznych i całkowicie bezpłatnych działań nabierają oni niezbędnych dla prowadzenia firmy umiejętności, odpowiedzialnego zarządzania finansami oraz zyskują wiedzę z różnych dostępnych form opodatkowania.
Dodatkowo obie strony porozumienia współdziałają przy okazji organizacji wybranych projektów i inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Bełchatowie.
Dobrymi przykładami takich działań są, z całą pewnością, organizowane dla przedstawicieli lokalnego biznesu spotkania i eventy o charakterze gospodarczym. Jednym z nich było zorganizowane w październiku 2018 roku przez Miasto Bełchatów, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, spotkanie pn. „RODO w Biznesie”, podczas którego w ramach specjalnie utworzonej strefy informacyjnej, uczestnicy spotkania mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa podatkowego.
„Kolejnym tego typu działaniem będzie niewątpliwie spotkanie informacyjne, organizowane przez Miasto Bełchatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, dotyczące możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich. Odbędzie się w dniu 7 marca. Do udziału w nim zaproszeni zostali doradcy podatkowi z łódzkiego oddziału KIDP, którzy będę realizować w ten sposób zapisy porozumienia” – poinformował Pan Marcin Nowak - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

Lubuski, Małopolski i Opolski Oddział KIDP

Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przystąpił do akcji „Star Biznes” w 2016 roku. W styczniu 2017 roku do wszystkich Urzędów Miast i Urzędów Gmin województwa lubuskiego przesłano pisma informujące o ww. akcji wraz z plakatami. Do udziału w akcji zgłoszonych jest obecnie 23 doradców podatkowych z województwa lubuskiego.
W Małopolskim Oddziale KIDP w akcji „Start Biznes” bierze udział 34 doradców podatkowych.
„W Regionie Opolskim do akcji „Start Biznes” przystąpiło 19 kancelarii doradców podatkowych” – poinformowała Elżbieta Konopka, Przewodnicząca Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Instytucje, z którymi współpracuje Oddział zawiera załącznik do depeszy.

Śląski Oddział KIDP

Na szeroką skalę prowadzi i rozwija akcję „Start Biznes” Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Informacje o akcji można znaleźć we wszystkich Urzędach Skarbowych, we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy oraz w wielu Urzędach Miast na terenie województwa śląskiego.
„W wielu Urzędach Miast na terenie województwa śląskiego prowadzone są dyżury doradców podatkowych dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Regularnie napływają do Śląskiego Oddziału KIDP zgłoszenia doradców podatkowych chcących przyłączyć się do prowadzonej akcji „Start Biznes” – poinformował Piotr Maciejewski Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, który jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie tej akcji w Śląskim Regionie.

„Miasto Zabrze w 2016 roku podpisało porozumienie ze Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, na mocy którego do siedziby Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ZCRP) delegowani są doradcy podatkowi udzielający bezpłatnych porad podatkowych dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, m.in. w zakresie: wyboru formy opodatkowania, wyboru rodzaju prowadzonej księgowości, podatku dochodowego, podatku VAT, kas fiskalnych. ZCRP gromadzi przedstawicieli instytucji uczestniczących w procesie zakładania działalności gospodarczej oraz stwarza możliwość dopełnienia w jednym miejscu formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zintegrowanie w jednym miejscu instytucji związanych z rejestracją działalności gospodarczej zmniejsza do minimum czas poświęcany przez przedsiębiorców na wizyty w poszczególnych instytucjach. Celem działań wydziału jest wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej poprzez oferowanie szerokiego wachlarza usług i umożliwienie włączania się firm i instytucji w stworzenie środowiska sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej w Zabrzu” – poinformowała Katarzyna Kucia – Naczelnik Wydziału Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

„Podsumowując długoletnią współpracę należy podkreślić profesjonalizm, rzetelność oraz zaangażowanie delegowanych doradców podatkowych. Petenci korzystający z bezpłatnych porad podatkowych bardzo pozytywnie oceniają kompleksowość świadczonych usług doradczych, postrzegając KIDP poprzez delegowanych doradców podatkowych jak partnera godnego zaufania” – stwierdziła Katarzyna Kucia.
„Bardzo dziękuję za owocną współpracę i możliwość podniesienia poziomu usług jakie wspólnie z KIDP oferujemy w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” – dodała Katarzyna Kucia – Naczelnik Wydziału Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z kolei z informacji uzyskanych z Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice wynika, że dyżury doradców podatkowych organizowane są w ostatni czwartek każdego miesiąca w godz. 9-12. Jest też możliwość, że jeśli przedsiębiorca nie może w tym czasie przyjechać do urzędu to dostanie kontakt do doradcy i sam może się do niego zgłosić.
Urząd Miasta Katowice promuje akcję w różnorodny sposób, także na portalach społecznościowych, więc informacja o akcji „Start Biznes” dociera co coraz większej liczby mieszkańców Śląska.

Warmińsko-Mazurski

Warmińsko – Mazurski Oddział KIDP także przyłączył się do akcji Start Biznes. „Jest to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców w procesie podejmowania istotnych decyzji z punktu widzenia skutków podatkowych. Akcja skierowana przede wszystkim do przedstawicieli małego biznesu. W ramach akcji udzielana jest nieodpłatna pomoc początkującym przedsiębiorcom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy, a jest ich wiele” – zauważył Tomasz Kaczyński, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W punkcie zlokalizowanym tuż obok tzw. jednego okienka olsztyńskiego Ratusza, doradcy podatkowi udzielają bezpłatnych porad podatkowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowane osoby mogą korzystać z porad w każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00.


Zachodniopomorski Oddział KIDP


Zachodniopomorski Oddział KIDP przystąpił do akcji Start Biznes w 2016 roku. Akces do tej akcji zgłosiło do tej pory 29 doradców z 11 gmin: Szczecin, Kołobrzeg, Darłowo, Świdwin, Koszalin, Wałcz, Kamień Pomorski, Łobez, Wolin, Nowogard i Myślibórz.
Podsumowując warto podkreślić, że Akcja „Sart Biznes”" polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców oraz promocja zawodu doradcy podatkowego. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „Start Biznes" obejmuje jednorazową, nieodpłatną poradę podatkową dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą, dotyczącą wyboru formy opodatkowania.
Szczegóły dotyczące akcji „Start Biznes”, Regulamin a także lista doradców podatkowych, którzy przystąpili do akcji dostępne są na stronie internetowejwww.startbiznesdp.pl

Doradcy podatkowi mają unikatową, kompleksową wiedzę z zakresu nie tylko prawa podatkowego, ale też ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i szeregu innych zagadnień, łączącą wiele dziedzin, która bez wątpienia ma wpływ na decyzje na dobry start w biznesie.
Warto zacząć działalność gospodarczą bezpiecznie, z doradcą podatkowym!

Informacja Bezpieczny start w biznesie tylko z doradcą podatkowym opublikowana dnia 05.03.2019 r.
• na stronie internetowej Centrum Prasowego PAP:
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/135821,,bezpieczny-start-w-biznesie-tylko-z-doradca-podatkowym-
• na stronie internetowej PAP
• platforma serwisowa (CSI - Codzienny Serwis Informacyjny)
Informacja została także wysłana za pośrednictwem Serwisu on-line do dziennikarzy zainteresowanych tematyką: Biznes, Finanse oraz Newsletterem CP PAP do jego subskrybentów.

Depeszę powieliły:

http://twojserwisfinansowy.pl/aktualnosci/bezpieczny-start-w-biznesie-tylko-z-doradca-podatkowym

http://polenland.pl/2019/03/05/bezpieczny-start-w-biznesie-tylko-z-doradca-podatkowym/

http://www.forumbiznesu.pl/warto_zaczac_dzialalnosc_gospodarcza_bezpiecznie,_z_doradca_podatkowym!-s10-k9063.html


Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-03-05 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x