x x
x x

Gazeta Finansowa: Doradca podatkowy - w czym może wesprzeć małego przedsiębiorcę?

x

„W Polsce wciąż jeszcze wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z korzyści wynikających z zatrudnienia doradcy podatkowego. Korzyści przedsiębiorcy z takiej współpracy dotyczą zarówno nowo powstającej firmy, w której doradca może pomóc w samym rozpoczęciu działalności gospodarczej czy ustaleniu procedur związanych ze sferą podatkową, ale również już istniejącego przedsiębiorstwa. Doradca podatkowy może przeprowadzić audyt dotyczący prowadzenia księgowości; ocenić sytuację finansową i podatkową, pomóc w pozyskiwaniu środków ze źródeł unijnych oraz wskazać inne szanse rozwoju biznesu związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej” – czytamy w artykule autorstwa Piotra Juszczyka, opublikowanym na łamach Gazety Finansowej.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, dlatego powinien gwarantować klientom poczucie bezpieczeństwa i dobrze świadczonych usług.  Autor przypominał, że warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, a także organizację samorządu doradców podatkowych reguluje ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. W celu uzyskania tytułu doradcy podatkowego należy posiadać wyższe wykształcenie, zdać z wynikiem pozytywnym egzamin, odbyć w Polsce 6-miesięczną praktykę zawodową oraz uzyskać wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
Autor przedstawił atuty doradcy podatkowego. Podkreślił też, że  uwagi na to, że zawód doradcy podatkowego jest zawodem uregulowanym, ciąży na nim szereg obowiązków, zwłaszcza stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z czego doradca jest skrupulatnie rozliczany przez samorząd a także  przestrzeganie tajemnicy zawodowej - podatnik ma pewność, że przekazane informacje nie zostaną nikomu udostępnione nawet po zakończeniu współpracy. Wskazał, że złamanie zasad może mieć dla doradcy dotkliwe skutki, włącznie z odebraniem prawa wykonywania zawodu.

Autor podkreślił, że czynności doradztwa podatkowego podlegają ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nieuprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny. Czynności te obejmują:
 1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.
„Należy tutaj zaznaczyć, że czynności wymienione w pkt 1 i 4 zastrzeżone są dla doradcy podatkowego, adwokata i radcy prawnego” – podkreślił autor.
Wskazał na fakt, że doradca podatkowy jest wsparciem dla  małego przedsiębiorcy. „Prawo podatkowe jest bardzo dynamiczne. Ustawodawca często dokonuje nowelizacji i dokłada nowe obowiązki. W związku z tym podatnik musi na bieżąco śledzić zmiany i poprawnie je interpretować. Innym aspektem jest to, że przepisy prawa podatkowego są bardzo skomplikowane i często niezrozumiałe dla podatników” – podkreślił autor.
„W Polsce wciąż jeszcze wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z korzyści wynikających z zatrudnienia doradcy podatkowego. Korzyści przedsiębiorcy z takiej współpracy dotyczą zarówno nowo powstającej firmy, w której doradca może pomóc w samym rozpoczęciu działalności gospodarczej czy ustaleniu procedur związanych ze sferą podatkową, ale również już istniejącego przedsiębiorstwa. Doradca podatkowy może przeprowadzić audyt dotyczący prowadzenia księgowości; ocenić sytuację finansową i podatkową, pomóc w pozyskiwaniu środków ze źródeł unijnych oraz wskazać inne szanse rozwoju biznesu związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej” – czytamy na łamach Gazety Finansowej.
„Doradca podatkowy ma ustawowy obowiązek kształcenia się. Osoby, które nie posiadają uprawnień, nie są zobowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i tylko od ich dobrej woli i sumienności zależy, czy wiedzę swoją aktualizują, co w realiach szybko zmieniającego się prawa podatkowego jest konieczne dla prawidłowego prowadzenia spraw klientów. Dlatego też nawiązanie współpracy z doradcą podatkowym wydaje się być słusznym wyborem, zwłaszcza kiedy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Doradca podatkowy w sposób profesjonalny może objąć swoją opieką przedsiębiorcę. Przedsiębiorca decydujący się na usługi doradcy podatkowe ma gwarancję, że będą one wykonywane przez osobę posiadającą wysokie kwalifikacje. Składają się na nie wyższe wykształcenie, wiedza specjalistyczna, a także bogate doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego” – podkreślił autor.

„Oprócz podstawowych czynności podejmowanych przez osoby prowadzące księgi rachunkowe, doradca podatkowy może wykonać dla podatnika szereg innych czynności. Przedsiębiorca, zatrudniając doradcę podatkowego, może się oddać w pełni swojej działalności. Doradca podatkowy kompleksowo zajmie się jego działalnością pod względem przepisów podatkowych, dokona rozliczeń z US, ZUS i innymi organami. W razie wystąpienia problemów na gruncie prawa podatkowego sporządzi odpowiednią opinię lub też doradzi. Ponadto, w razie sporu z organami podatkowymi, będzie mógł reprezentować przed nimi podatnika. W wielu państwach Unii Europejskiej zawód doradcy podatkowego funkcjonuje od dłuższego czasu, a doradca podatkowy to ważny partner w biznesie. Korzystanie z usług doradcy podatkowego przez przedsiębiorcę zapewni mu kompleksową obsługę z zakresu usług podatkowych, ale również może pomóc w rozwoju czy posunięciach finansowych korzystnych dla firmy” – czytamy na łamach Gazety Finansowej.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-15 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x