x x
x x

Rzeczpospolita w dodatku Doradca w firmie: Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika

x

„Doradca podatkowy wykonuje zawód zaufania publicznego. Jego misją jest przeprowadzenie podatnika przez meandry prawa, by mógł prawidłowo rozliczyć się z ciążących na nim obowiązków podatkowych” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej w specjalnym dodatku  „Doradca w firmie”, poświęconym zawodowi doradcy podatkowego, z komentarzem Rzecznika KRDP.

- "Doradca podatkowy jest fachowcem, który wyjaśnia zawiłości prawa, zwłaszcza podatkowego, przekonuje do jego stosowania, odwodzi od chęci jego naruszania, ale także chroni interesy podatnika, reprezentując go przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi – mówi Wiesława Moczydłowska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Może pomóc już na etapie planowania założenia działalności gospodarczej, doradzając np. wybór właściwej, korzystnej formy opodatkowania. Na życzenie klienta poprowadzi księgi podatkowe, posłuży wsparciem w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, zusowskich, egzekucji administracyjnej, przy pozyskaniu funduszy unijnych i wielu innych” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

W dodatku napisano, że skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego zapewnia to, że można spać spokojnie.

„Podatnik, powierzając swoje sprawy doradcy, zyskuje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że wywiązuje się z obowiązków podatkowych. - Prawidłowo sporządzone i złożone w terminie deklaracje, wezwanie do urzędu skarbowego, kontrola podatkowa w firmie – takie sprawy nie spędzają snu z powiek przedsiębiorcom współpracującym z doradcą podatkowym – dodaje Wiesława Moczydłowska.  Dzięki temu mogą oni skoncentrować się na prowadzeniu firmy” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

„Z usług doradcy można skorzystać doraźnie, w sytuacjach, kiedy jest taka potrzeba. - Z doświadczeń doradców wynika, że często podatnicy przychodzą po pomoc za późno, kiedy sprawy się już mocno komplikują. By tego uniknąć, lepiej zwrócić się do eksperta już na etapie podejmowania decyzji biznesowych. Ważne decyzje finansowe powinny być konsultowane z doradcą podatkowym – dodaje” – czytamy w dodatku „Doradca w firmie”.

Kolejnym argumentem za skorzystaniem z usług doradcy podatkowego jest to, że gwarantuje on bezpieczeństwo i poufność.

„Bezpieczeństwo korzystania z usług wykwalifikowanych ekspertów zapewnia m.in. ustawa, która nakłada na doradców obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto, doradcy należą obowiązkowo do samorządu zawodowego – Krajowej Izby Doradców Podatkowych – od chwili wpisu na listę.

- Samorząd nie tylko broni ich interesów, ale też stoi na straży etyki wykonywania zawodu, których przestrzegania pilnuje rzecznik dyscyplinarny i sądy korporacyjne – mówi Moczydłowska. Podatnik zyskuje także pewność, że informacje, które powierzy doradcy podatkowemu pozostaną objęte tajemnicą, nie zostaną nikomu przekazane i wykorzystane jedynie do tego, by udzielić prawidłowej porady” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

„- Doradca podatkowy związany jest bowiem tajemnicą zawodową. Ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, a w szczególności informacje zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie, które powinien zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem, a także przed zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Ustawa wprowadziła zakaz przesłuchania doradcy podatkowego w charakterze świadka co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, chyba że został on zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami – dodaje” – czytamy w dodatku.

„Krajowa Rada Doradców Podatkowych opracowała projekt zmian do ustawy o doradztwie podatkowym, zmierzający do jeszcze większego wzmocnienia rangi tego zawodu poprzez np. wprowadzenie togi-stroju urzędowego dla doradców podatkowych, reprezentujących podatników przed sądami administracyjnymi czy nadania uprawnień do reprezentowania podatników w sprawach karnych-skarbowych” – informuje Rzeczpospolita.

W dodatku podkreślono także, że doradcy podatkowi stale się szkolą.

„Nad podnoszeniem kwalifikacji przez doradców czuwa samorząd zawodowy. Krajowa Izba Doradców Podatkowych uruchomiła seminarium dla doradców podatkowych, umożliwiając im zdobycie kompetencji zarządcy sukcesyjnego.

- To chyba jedyny zawód, który zdobywa takie kwalifikacje – mówi rzeczniczka. Obecnie na liście uprawnionych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest ponad 13 tys. osób. Natomiast aktywnych zawodowo jest ponad 9 tys. osób w całej Polsce, w tym 2 tys. na Mazowszu. Na terenie każdego z szesnastu województw działają Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych i m.in. tam można szukać informacji o doradcach podatkowych.” – podkreślono na łamach Rzeczpospolitej.

Więcej:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1388512-Doradca-podatkowy-reprezentantem-interesow-podatnika.html

Kolejnym artykułem, który znalazł się w dodatku „Doradca w firmie” to tekst „Wiele możliwości rozwoju zawodowego”

„W Polsce doradcą podatkowym może zostać absolwent uczelni wyższej, bez względu na ukończony kierunek studiów. Musi tylko zdobyć uprawnienia, przystępując do egzaminu przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Utrzymanie kompetencji doradcy na odpowiednim poziomie wymaga od niego ciągłych szkoleń” – czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

„Podnoszenie kwalifikacji to jeden z ustawowych obowiązków nałożonych na doradców podatkowych, z którego muszą się wywiązywać. Daje to gwarancję należytego wykonywania zawodu. Doradca podatkowy ma szerokie możliwości podnoszenia swoich kompetencji, dzięki którym może znaleźć dla siebie nowe ścieżki oraz rozszerzyć wachlarz oferowanych przez siebie usług” – czytamy w dodatku Rzeczpospolitej „Doradca w firmie”.

Więcej:
http://archiwum.rp.pl/artykul/1388511-Wiele-mozliwosci-rozwoju-zawodowego.html

Specjalny dodatek „Doradca w firmie”, poświęcony w dużej mierze zawodowi doradcy podatkowego, ukazał się w Rzeczpospolitej 22 października br.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-31 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x