x x
x x

List otwarty KRDP, KRRP i NRA do posłanek i posłów Sejmu RP

Rzeczpospolita opublikowała list otwarty do posłanek i posłów Sejmu RP, podpisany przez prof. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych; Jacka Trelę, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Macieja Bobrowicza, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

„W imieniu samorządów zawodowych: radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec projektowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych” – napisano w liście.

„Projekt zmian ustawowych poprzez wprowadzenie obowiązku raportowania przez profesjonalnych pełnomocników do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej o schematach podatkowych, w sposób bezpośredni godzi i wprost narusza tajemnicę zawodową, która obowiązuje radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych” – czytamy  liście do posłanek i posłów Sejmu RP.

„Obowiązek przekazywania organom podatkowym schematów podatkowych przez radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych umożliwia identyfikację klienta nawet bez podawania jego danych personalnych” – podkreślono w liście.

„Zachowanie tajemnicy zawodowej jest kluczowe w demokratycznym państwie prawa. Nie służy ono ochronie interesów przestępców, ale ochronie najbardziej podstawowych praw jednostki w zderzeniu z państwem. Nadmierna kontrola organów państwowych w zakresie pozyskiwania danych prowadzić będzie do nadużyć w stosunku do praw i wolności obywatelskich i tym samym powodować będzie dalszy spadek zaufania obywateli do instytucji państwa oraz wymiaru sprawiedliwości” – podsumowali w liście do posłanek i posłów Sejmu RP szefowie samorządu doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-22 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x