x x
x x

Dlaczego w Polsce potrzebne są fundacje prywatne? - opinia prof. Adama Mariańskiego w Rzeczpospolitej

x

Wprowadzenie jasnych uregulowań w przepisach spowoduje, że budowane z zaangażowaniem biznesy będą mogły funkcjonować przez kolejne lata bez potrzeby uciekania się do zagranicznych rozwiązań – uważa prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców podatkowych.

Polscy przedsiębiorcy doczekali się wreszcie rozwiązań, które mają ułatwić spadkobranie prowadzonego biznesu. Przepisy nowej ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, uchwalone przez Sejm i podpisane przez prezydenta, stanowią pierwszy tak wyraźny sygnał wskazujący, że ustawodawca jest świadom komunikatów płynących ze strony środowiska przedsiębiorców o konieczności uregulowania zasad związanych ze spadkobraniem firm rodzinnych. Co ważne, regulacja ta dotyczy jedynie przedsiębiorców działających w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – napisał prof. Mariański w opinii opublikowanej na lamach Rzeczpospolitej.

Warto zatem zwrócić uwagę na konieczność nie tyle wprowadzania regulacji dostosowanych do konkretnych form działalności, lecz na narastającą potrzebę przygotowania kompleksowych rozwiązań prawnych sukcesji biznesu. Powinny one dotyczyć również działalności w formie spółek handlowych, a także osób nieprowadzących już działalności, lecz dysponujących dużym majątkiem, które planują jego przekazanie następcom – uważa prof. Mariański.

Brak zasadniczych zmian prawa spadkowego i podatkowego, a także reakcji na potrzeby środowiska biznesu w obliczu następującej już zmiany pokoleniowej wymusza poszukiwanie instytucji, które występują w innych krajach. Pożądane są rozwiązania, które umożliwią przekazanie kontroli i własności nad majątkiem na rzecz wybranych następców i dalszych pokoleń. Nie dziwi więc obserwowane od dłuższego czasu duże zainteresowanie zagranicznymi trustami i fundacjami prywatnymi. O ile trust nie jest bliski europejskiemu systemowi prawnemu, to fundacja prywatna jak najbardziej – czytamy w dalszej części artykułu.

Fundacje prywatne funkcjonują obecnie w wielu krajach europejskich, wśród których można wymienić m.in. Austrię, Lichtenstein, Szwecję, Holandię czy też Maltę. Niestety polskie przepisy dopuszczają wyłącznie funkcjonowanie fundacji publicznych. Pomimo iż tego typu fundacje mogą być powołane przez osoby prywatne, przedmiotem ich działalności może być wyłącznie realizacja celów o charakterze publicznym, co wyklucza możliwość utworzenia fundacji dla prywatnego interesu założyciela. Z tego względu w obecnym stanie prawnym krajowe fundacje nie mogą być tworzone dla zaplanowania właściwej sukcesji majątku na przyszłe pokolenia, zabezpieczenia zasad zarządu majątkiem, czy też zabezpieczenia samego majątku. Właściciele polskich firm rodzinnych są zmuszeni korzystać z fundacji zagranicznych – napisał Przewodniczący KRDP.

Oczekiwania przedsiębiorców związane z sukcesją nie ograniczają się obecnie wyłącznie do przygotowania testamentu. Sukcesja to przede wszystkim proces "ułożenia'' struktury biznesu w sposób odpowiadający woli przedsiębiorcy oraz określenie przyszłych zasad zarządu, oraz kontroli nad biznesem budowanym przez lata. Podobne oczekiwania mają osoby posiadające znacznych rozmiarów majątek prywatny. Na zaplanowanie sukcesji w ten sposób nie pozwalają jednak rozwiązania prawne. To właśnie z tego względu coraz częściej sięga się po rozwiązania funkcjonujące już w innych krajach. Warto więc zadać pytanie, dlaczego w Polsce jeszcze nie funkcjonują fundacje prywatne, skoro są coraz częściej wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców? – czytamy w artykule prof. Adama Mariańskiego na łamach Rzeczpospolitej.

Zapraszamy do lektury:
https://www.rp.pl/Opinie/308039988-Dlaczego-w-Polsce-potrzebne-sa-fundacje-prywatne.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-08-09 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x