x x
x x

Prof. Mariański w Rzeczpospolitej: Tajemnica zawodowa obowiązuje niezależnie od dyrektywy o ujawnianiu schematów optymalizacji

„Doradcy podatkowi: konieczność ujawniania optymalizacji podatkowych a tajemnica zawodowa” – pod takim tytułem opublikowano artykuł w Rzeczpospolitej, do którego komentarza udzielił prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Warto przypomnieć tę publikację ponieważ jej teza jest niezwykle ważna dla doradców podatkowych: tajemnica zawodowa obowiązuje niezależnie od dyrektywy o ujawnianiu schematów optymalizacji.

„Konieczność ujawniania optymalizacji podatkowych od dłuższego czasu bulwersuje środowisko ekspertów od podatków – przede wszystkim doradców podatkowych, ale też radców prawnych, adwokatów i biegłych rewidentów, którzy zajmują się tymi sprawami. Uważają oni, że byłaby to forma donoszenia na swoich klientów. Pojawiła się bowiem owa europejska dyrektywa (2018/22), która przewiduje obowiązkowe informowanie władz skarbowych o schematach podatkowych, które mogą prowadzić do unikania opodatkowania” – napisano w artykule.

„Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje w tej sprawie z samorządami zawodów zaufania publicznego. W rezultacie miał powstać projekt ustawy regulującej te kwestie. Na razie projektu nie ma, ale wiceminister finansów Paweł Gruza napisał list w tej sprawie do samorządu doradców podatkowych. Wskazuje w nim, że dyrektywa 2018/822 obowiązuje od 25 czerwca. I że jego resort dopiero pracuje nad krajowymi przepisami wdrażającymi dyrektywę, ale pewne obowiązki mogą się pojawić już od dnia wejścia w życie dyrektywy. Ma to oznaczać „wprowadzenie do polskiego prawa przepisów nakazujących przesłanie informacji o schematach podatkowych, w przypadku których dokonano pierwszej czynności służącej ich wdrożeniu od dnia 25 czerwca 2018 r." – pisze wiceminister Gruza. Zauważa też, że obowiązek informowania organów podatkowych będzie spoczywał „w pierwszej kolejności na pośrednikach takich jak doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy instytucji finansowych" – informuje Rzeczpospolita.

„Samorząd upublicznił to pismo, jednak jego przewodniczący, prof. Adam Mariański, wskazuje, że na razie najistotniejsza jest tajemnica zawodowa.
– Ona nas wciąż obowiązuje i będziemy walczyli o to, by obowiązywała nadal – zaznacza Mariański. Podkreśla, że sama dyrektywa wyłącza obowiązek informowania fiskusa, jeśli sprzeciwiają się temu krajowe przepisy o zawodach zaufania publicznego. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych zwraca też uwagę, że reguły zawodowe zabraniają im doradzania schematów, które naruszałyby prawo. – My nie chcemy tworzyć oszukańczych schematów. Zgodnie z dyrektywą mamy natomiast obowiązek uprzedzać naszych klientów, że to na nich spoczywa obowiązek poinformowania organów skarbowych o takich transgranicznych schematach, które mogą być uznane za obejście prawa – mówi prof. Adam Mariański”.

Więcej:
https://www.rp.pl/Doradcy-podatkowi/307119984-Doradcy-podatkowi-koniecznosc-ujawniania-optymalizacji-podatkowych-a-tajemnica-zawodowa.html

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-08-08 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x