x x
x x

Wiceprzewodniczący KRDP Andrzej Marczak w GP o tajemnicy zawodowej

x

"Donos na siebie samego: Optymalizacja podatkowa pozostanie tajemnicą zawodową"- pod takim tytułem został opublikowany tekst w Gazecie Prawnej autorstwa red. Mariusza Szulca, do którego komentarza udzielił Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Doradca nie będzie informować skarbówki o optymalizacjach, jeśli klient nie zwolni go z tajemnicy zawodowej. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał donieść na samego siebie. Do tej pory Ministerstwo Finansów nie chciało wprost powiedzieć, że tajemnica zawodowa ochroni przed informowaniem o schematach optymalizacyjnych. Teraz przyznało to wprost w piśmie m.in. do doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów” – napisano w artykule w GP.

„To oznacza jednak, że podatnicy, który poproszą o pomoc w optymalizacji swoich rozliczeń, zostaną pouczeni przez eksperta, że muszą sami poinformować o tym urzędników skarbowych” – napisał red. Szulc.

„Poszkodowany klient, którego doradca nie poinformował o obowiązku raportowania, potencjalnie będzie mógł dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów prawa cywilnego” – napisało MF w odpowiedzi na pytanie redakcji GP.

Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych udzielając komentarza, podkreślił, ze kluczowe jest zachowanie tajemnicy zawodowej.

„Tajemnica zawodowa doradców podatkowych, a także innych zawodów zaufania publicznego, jak radców prawnych i adwokatów, jest podstawą ich funkcjonowania. Wyrażamy w związku z tym nadzieję, że implementacja dyrektywy DAC 6 dokona się w poszanowaniu tajemnicy zawodowej, do czego wprost upoważniają zapisy tego aktu prawnego. Na przykład rząd Niemiec zapowiedział, że przy implementacji tej dyrektywy tajemnica będzie respektowana, a to oznacza, że obowiązek raportowania prawdopodobnie zostanie nałożony na podatników. Doradca będzie za to zobowiązany do poinformowania podatnika o takiej konieczności” – stwierdził Andrzej Marczak.

„Nie wiemy jeszcze, jak będą wyglądały polskie przepisy, tj. w jakiej formie, kiedy, jakie schematy będą raportowane. Czekamy na propozycje zapisów ustawowych, mając nadzieję, że ich ostateczny kształt będzie gwarantował prawidłowe funkcjonowanie naszego zawodu i nie osłabi pozycji obywatela w relacjach z organami państwa” – podkreślił wiceprzewodniczący KRDP.

Wymóg informowania urzędników o schematach transgranicznej optymalizacji podatkowej wynika z obowiązującej już od 25 czerwca 2018 r. nowelizacji unijnej dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej (tzw. dyrektywa DAC 6). Na jej podstawie będą ujawniane zarówno schematy gotowe do wdrożenia bez potrzeby dostosowywania do potrzeb klienta, jak i „szyte na miarę”, czyli opracowywane na zamówienie.

Pierwsze będą składane w sierpniu 2020 r., ale obejmą rozwiązania wymyślone już od 25 czerwca bieżącego roku.

Co więcej, resort finansów pracuje już nad polską ustawą, która rozszerzy ten obowiązek także na typowo krajowe optymalizacje (GP pisała o tym szerzej w DGP nr 102/2018 „To już koniec z podatkowymi sekretami”).

Więcej:
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1177004,donos-w-sprawie-optymalizacji-podatkowej-a-tajemnica-zawodowa-posrednikow.html

Pismo z Ministerstwa Finansów w tej sprawie otrzymała również Krajowa Rada Doradców Podatkowych:
https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/5540

oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-07-17 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x