x x
x x

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2018

x

„Zawód doradcy podatkowego ma znakomite perspektywy” – stwierdził  prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych podczas Gali Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego. Prof. Adam Mariański wziął udział także w debacie, zorganizowanej przez redakcję Rzeczpospolita na temat Ordynacji podatkowej „XX lat Ordynacji podatkowej. Czy czas na zmiany”? Podkreślił rolę doradcy podatkowego, a także wskazał, że Ordynacja podatkowa to strategiczny akt prawny, niezbędny nie tylko podczas wykonywania zawodu doradcy podatkowego ale bardzo ważny dla podatników.  Przewodniczący KRDP zapowiedział, że KRDP zorganizuje w październiku specjalną konferencję, skupiającą autorytety prawa podatkowego, poświęconą tematowi Ordynacji podatkowej.

„ Doradcy nie mają problemu z zatrudnieniem. Najlepszym potwierdzeniem tych słów są wyniki obecnej, 12. już edycji rankingu Rzeczpospolitej. Pokazują, że w ciągu ostatniego roku większość powiększyła swoje zespoły” – napisała red. Monika Pogroszewska w artykule „Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2018- wyniki w kategorii największe firmy według liczby doradców podatkowych”, opublikowanym na łamach dziennika Rzeczpospolita. Tematyce doradztwa podatkowego został poświęcony specjalny dodatek. Zapraszamy do zapoznania się z wieloma publikacjami na łamach Rzeczpospolitej.

„Czas wielkich zmian to również czas wielkich wyzwań dla doradców podatkowych, których znaczenie ze względu na wprowadzane systemowe reformy bardzo wzrosło. Mnogość zmian i częste wątpliwości interpretacyjne sprawiają, że przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że nie wejdą w kolizję z przepisami podatkowymi. Stąd też zapotrzebowanie na usługi ludzi mających specjalistyczną wiedzę i oferujących profesjonalne wsparcie” – skomentował Tomasz Pietryga, zastępca red. naczelnego dziennika Rzeczpospolita.

„12. już edycja rankingu doradztwa podatkowego pokazuje, że branża podatkowa ma się dobrze. Ten rynek stale się rozwija. Większość firm uczestniczących w rankingu odnotowała wzrost przychodów. Zwiększa się także zatrudnienie” – stwierdził Tomasz Pietryga.

„Doradcy podatkowi nie tylko pomagają klientom rozwiązywać bieżące problemy, ale też wpływają na interpretację przepisów, a także kształtują linię orzeczniczą. W naszym rankingu po raz pierwszy przyznajemy nagrody tym, którzy angażowali się w tworzenie dobrego prawa podatkowego – pracowali nad kodeksem należytej staranności VAT.

Chcemy w ten sposób podkreślić szczególną rolę doradców podatkowych jako zawodu zaufania publicznego, który ma aktywny wpływ na kształtowanie się systemu podatkowego w Polsce. Redakcja „Rzeczpospolitej" zawsze wspierała takie aktywności, starając się doceniać ludzi, którym los państwa i prawa nie jest obojętny. Wszystkim doradcom podatkowym życzymy dalszych sukcesów” – podkreślił Tomasz Pietryga podczas uroczystej Gali ogłaszania wyników Rankingu.

To bardzo optymistyczne dane płynące z rynku doradztwa podatkowego.

Przy okazji Rankingu komentarza udzielił Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

„Gratulujemy doradcom wyników osiągniętych w tegorocznym rankingu. Na co dzień często spieramy się merytorycznie, lecz jednocześnie doceniamy fachowość i sumienność drugiej strony w wykonywaniu jej zadań. Rynek doradztwa podatkowego zmienia się w istotny sposób. Wpływają na to bodźce zarówno krajowe jak i płynące z zagranicy, które jednoznacznie kierują nas ku polepszaniu sprawności naszych systemów podatkowych.

W kraju wprowadzono nowe instrumenty takie jak GAAR (klauzula przeciw unikaniu opodatkowania), miesięczne raportowanie JPK, ostrzeżenia Ministerstwa Finansów przed agresywną optymalizacją podatkową i wiele innych. Przed nami m.in. prace nad interpretacjami grupowymi, nową ordynacją podatkową, wdrożeniem do polskiego systemu podatkowego kolejnych elementów BEPS (przeciwdziałanie szkodliwym praktykom podatkowym) oraz zmiany wynikające z dyrektyw unijnych. Mamy nadzieję, że wprowadzane przez nas reformy promują kulturę przestrzegania prawa podatkowego i rzetelnych rozliczeń danin publicznoprawnych, która przyczyni się do dalszego, korzystnego dla kraju, rozwoju firm doradztwa podatkowego.”

Zapraszamy do lektury:
Zobacz wyniki 12. edycji Rankingu
Znamy największe firmy doradztwa podatkowego
Największe firmy podatkowe według przychodów
Nagrodziliśmy najlepszych doradców podatkowych

http://www.rp.pl/Rankingi/306269957-Ranking-Firm-Doradztwa-Podatkowego-2018-wyniki-w-kategorii-najwieksze-firmy-wedlug-liczby-doradcow-podatkowych.html

Wszystkim doradcom podatkowym GRATULUJEMY!

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-06-27 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x